Rozpoczyna się zbiórka podpisów pod skargą do KE na fatalną jakość powietrza w Polsce

Informacja prasowa - 10 lutego, 2017
Przez najbliższy tydzień organizacje pozarządowe zachęcają do podpisania się pod skargą do Komisji Europejskiej na niezgodne z prawem stężenia toksycznego benzo(a)pirenu w powietrzu. ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Miasto jest Nasze, Greenpeace Polska oraz Akcja Demokracja zarzucają władzom –krajowym oraz samorządowym – wieloletnie zaniedbania w działaniach na rzecz czystego powietrza w Polsce.

Stężenia benzo(a)pirenu są niezgodne z prawem niemal na całym obszarze Polski. Zamiast skutecznych działań, obserwujemy głównie jak władze krajowe i samorządowe przerzucają się odpowiedzialnością za rozwiązanie problemu – mówi mec. Agnieszka Warso-Buchanan z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Odbywa się to kosztem obywateli, którzy zmuszeni są oddychać powietrzem wielokrotnie przekraczającym dopuszczalne prawem normy, a przy tym mają ograniczony wpływ na decyzje władz. Dlatego zdecydowaliśmy się przygotować skargę do Komisji Europejskiej – dodaje Warso-Buchanan.

Złą ocenę politykom wystawia też Stowarzyszenie Miasto jest Nasze, które od lat przygląda się działaniom stołecznego ratusza w sprawie smogu, w szczególności w zakresie najbardziej dotkliwych w mieście zanieczyszczeń komunikacyjnych.

-Władze Warszawy tylko pozorują działania. Przykładowo, mimo nagłaśniania problemu przez lata, nie zrobiono nic, aby znacznie ograniczyć ruch samochodowy w centrum miasta. Brakuje również spójnej polityki informacyjnej – przekroczenie norm powinno pociągać za sobą procedurę informowania mieszkańców o zagrożeniach powodowanych brudnym powietrzem – mówi Piotr Micuła, prezes Stowarzyszenia.

Organizacje oczekiwały, że sytuacja może ulec poprawie na skutek rządowego programu „Czyste Powietrze”. Przygotowana przez Prawników dla Ziemi analiza pierwszych projektów regulacji zapowiedzianych w programie nie pozostawia jednak złudzeń:

- Niestety, oceniając projekt rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, mamy wrażenie, że dla naszych władz węgiel nadal jest większą wartością niż zdrowie 38 mln Polaków – podkreśla Warso-Buchanan.

Dlatego od piątku 10 lutego przez cały tydzień Akcja Demokracja zbiera podpisy pod projektem skargi do Komisji Europejskiej.

- Tysiące podpisów poparcia pod naszym apelem będą wyraźnym sygnałem, że oczekujemy od Komisji, aby pilnie zajęła się kwestią skandalicznego stanu czystości powietrza w Polsce. To w końcu my – obywatele i obywatelki chorujemy i przedwcześnie umieramy z tego powodu – mówi Piotr Trzaskowski z Akcji Demokracji.

Jeżeli Komisja uzna zarzuty za zasadne, mogą nas czekać kary finansowe. Organizacje podkreślają jednak, że nie chodzi o karę, tylko pobudzenie władz do działania. Nie zapłacimy nawet złotówki, jeśli w ciągu najbliższych lat stan powietrza znacząco się poprawi.

Według raportów Europejskiej Agencji Środowiska od lat Polska ma najbrudniejsze powietrze w Europie pod względem stężeń rakotwórczego benzo(a)pirenu. Według danych GIOŚ, przy normie 1ng/m3, w 2015 roku średnia dla Polski wynosiła 4,74 ng/m3, a więc stężenie tej substancji w powietrzu było prawie pięciokrotnie wyższe niż pozwala na to prawo. W niektórych miejscach Polski, w których stężenia osiągały kilkunastokrotność normy, a w rekordowym miejscu odnotowano aż jej 19-krotność.

Link do apelu do Komisji Europejskiej:  www.akcjademokracja.pl/skarga

Streszczenie projektu skargi: https://goo.gl/G3Dbaa

Analiza prawna „Najgorsze paliwa stale w obrocie”:https://goo.gl/XZJPF0