Ogłaszamy alarm dla Doliny Rospudy !

Wydano wyrok na Dolinę Rospudy

Informacja prasowa - 9 lutego, 2007
Dziś, 9 lutego 2007 r., wojewoda podlaski wydał pozwolenie na budowę drogi ekspresowej. Oznacza to, że inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - uzyskał ostatecznie zielone światło dla rozpoczęcia wycinki lasu w Dolinie Rospudy. Ogłaszamy alarm dla polskiej przyrody!

Dolina Rospudy widziana z lotu ptaka.

Głosy Prezydenta, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Komisji Europejskiej, a także artystów i naukowców, ponad 150 tysięcy ludzi z Polski i 10 tysięcy z zagranicy nie wystarczyły, by powstrzymać urzędników przed próbą zniszczenia jednego z najcenniejszych fragmentów polskiej przyrody.

W obecnej sytuacji dokumenty i słowa, argumenty i logika już nie wystarczają. Teraz każdy z nas musi rozważyć, co może i co chce zrobić, aby zapobiec zniszczeniu tego, co jest mu drogie.

Dolina Rospudy z lotu ptaka.

 

Dlatego prosimy wszystkich tych, którzy nie godzą się na zniszczenie Doliny Rospudy o działanie w jej obronie!

Jeśli możesz dołącz do nas na miejscu!

Będziemy starali się ochronić Dolinę do końca lutego. Wtedy wygasa okres, w którym można prowadzić wycinkę drzew nad Rospudą. Wkrótce na naszych stronach znajdą się szczegółowe informacje jak możesz do nas dołączyć.

Pomóż nam nagłośnić sprawę Doliny Rospudy!

Jeśli możesz, zorganizuj w swojej miejscowości prelekcje, apele i wydarzenia, które pokażą Twój sprzeciw wobec niszczenia doliny. Materiały które możesz wykorzystać, znajdują się już na naszych stronach, a za chwile będzie ich jeszcze więcej. Możesz także na znak solidarności nosić zieloną wstążeczkę.

Dolina cały czas jest jeszcze nienaruszona. W sytuacji zagrożenia nie powinniśmy rozpraszać naszej energii na myślenie o szansach i nadziei. Powinniśmy skupić się na działaniu. Zrobimy wszystko, co możemy, aby dolina przetrwała. Mamy nadzieję, że Ty też!

Dolina Rospudy z lotu ptaka.

Dolina Rospudy z lotu ptaka.

Dolina Rospudy z lotu ptaka.

Rospuda z lotu ptaka.

Dolina Rospudy z lotu ptaka.

Dolina Rospudy z lotu ptaka.