Obronić Polskę przed GMO!

Informacja prasowa - 19 kwietnia, 2004
Greenpeace wzywa rząd Polski do zastosowania zakazu wprowadzania organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO), zaakceptowanych na terenie Unii Europejskiej, do naszego środowiska naturalnego. "Greenpeace będzie walczył przeciwko przemysłowi genetycznemu, wykorzystującemu polskie środowisko naturalne, obywateli i rolnictwo jako króliki doświadczalne dla inżynierii genetycznej. Polska nie może być traktowana, jak kraj drugiej kategorii." - powiedział dziś na konferencji prasowej w Warszawie Maciej Muskat, reprezentant Greenpeace Polska.

Ze względu na duże znaczenie Polski w Unii Europejskiej, a także zagrożenia dla polskiej bioróżnorodności i środowiska naturalnego, Greenpeace, globalna organizacja ekologiczna, otwiera dziś biuro w Warszawie. Wraz z kampanią przeciwko wprowadzaniu organizmów modyfikowanych genetycznie Greenpeace zwiększa swoje zaangażowanie w Polsce. Inne zadania, jakie organizacja stawia przed sobą, to obrona obszarów chronionych przed rozbudową transeuropejskich sieci transportowych, takich jak trasa Via Baltica, oraz ochrona bioróżnorodności na Bałtyku.

Zdaniem Elżbiety Priwieziencew, z polskiego Społecznego Instytutu Ekologicznego, wprowadzanie GMO w Polsce będzie miało katastrofalne skutki dla polskiego rolnictwa. W krótkim czasie kraje Unii przestałyby traktować naszą żywność, jako wolną od GMO. To zniszczyłoby rynki eksportowe dla produktów polskiego rolnictwa.

W piątek, 16 kwietnia 2004 r., Greenpeace przekazał polskiemu ministrowi środowiska list otwarty. List zawiera żądanie zablokowania dostępu dla nowych GMO do czasu zbadania ich potencjalnego oddziaływania na środowisko naturalne. Rząd polski powinien powołać się na klauzulę zabezpieczającą, znajdującą się w nowej dyrektywie unijnej dotyczącej GMO i zakazać wprowadzania starych, genetycznie modyfikowanych organizmów do upraw komercyjnych, tak jak zrobiły to: Austria, Francja, Grecja, Luxemburg i Niemcy.

Greenpeace będzie działał również na rzecz ujawniania i likwidowania przypadków stosowania podwójnych standardów przez firmy produkujące i sprzedające żywność zawierającą GMO.

Tematy