Brazylijski Senat przyjmuje szkodliwą Ustawę o Lasach. Weto prezydent Rousseff ostatnią szansą dla Amazonii

Informacja prasowa - 9 grudnia, 2011
Greenpeace zdecydowanie potępił głosowanie brazylijskiego senatu za przyjęciem nowej Ustawy o Lasach (Codigo Florestal). Nowelizacja zapowiadana jako środek ochrony lasów została tak silnie zmieniona, że nie jest już niczym innym, jak zaproszeniem buldożerów i pił łańcuchowych do lasu.

Naukowcy, przywódcy religijni, ruchy ekologiczne i społeczne do ostatniej chwili próbowali powstrzymać wprowadzenie poprawek, które miały zmienić Ustawę. Pomimo to senat, uginając się pod intensywnym naciskiem sektora rolniczego, zagłosował za prawem, które toruje drogę do rozległych zniszczeń w Amazonii.

“Przyjęty tekst to katastrofa dla Amazonii i dla wszystkich lasów w Brazylii. Nowa Ustawa o Lasach to zachęta do szybkiego wylesienia i już spowodowała zniszczenia lasów deszczowych. Obietnica amnestii sprawia, że ludzie winni wielkich zbrodni popełnionych na lasach powrócą do dawnych zwyczajów, a Amazonia znów stanie się celem zniszczeń na wielką skalę”, powiedział Paulo Adario, dyrektor kampanii amazońskiej w Greenpeace Brazylia.

Dyskusje nad zmianami w Ustawie o Lasach trwały ponad dekadę, wliczając w to dwuletni, niedbały proces legislacyjny w Kongresie Narodowym. Podczas gdy projekt przeleżał w Izbie Reprezentantów półtora roku, Senat miał tylko sześć miesięcy, by przekazać ostateczny raport. W tak niewielkim przedziale czasu debata nad nowelizacją, przepchniętą w szybkim tempie przez cztery komisje, była ograniczona i niepełna. W rezultacie, ostateczny kształt ustawy cofa nas o kilka lat w walce z wylesieniem. Głosowanie odbędzie się teraz w Izbie Reprezentantów, gdzie sektor rolniczy ma większe wpływy. Izba ma przyjąć nową Ustawę o Lasach w przeciągu najbliższych dwóch tygodni, a następnie ustawa skierowana zostanie do prezydent Rousseff do zawetowania lub zaaprobowania.

Weto Prezydent Dilma Rousseff jest ostatnią deską ratunku. To ona może powstrzymać wprowadzenie w życie Ustawy o Lasach w takim kształcie, zanim poda się ją na tacy sektorowi rolniczemu.

Dzięki aktualnej Ustawie o Lasach i sieci obszarów chronionych oraz ziem rdzennych plemion. Brazylia odniosła znaczące zwycięstwa w walce z wylesieniem w ostatniej dekadzie. Jednak wycofuje się pod wpływem mocnych i dobrze zorganizowanych ataków sektora rolniczego, wymierzonych w Ustawę. Ten potężny sektor gospodarki mógł ostatecznie zmusić Kongres do usunięcia prawa chroniącego środowisko, jakim była ww. Ustawa.

“Zgodzono się z żądaniami rolniczego lobby, jednak Prokurator Federalny oraz naukowcy oświadczyli, że to prawo może szkodzić środowisku i zostanie poddane analizie prawnej. Aby uniknąć katastrofy ekologicznej prezydent Rousseff powinna je zawetować. Wciąż jest na to czas”, dodał Adario. „Jeżeli prezydent Rousseff nie zawetuje tego prawa, z pewnością zostanie potępiona na arenie międzynarodowej i czeka ją sława obrończyni przestępców, a nie lasów”.

W przeszłości Brazylia zobowiązała się do ochrony lasów Amazonii, mając na uwadze bioróżnorodność, klimat, obecne i przyszłe pokolenia. Jeżeli prezydent Rousseff chce kontynuować tę politykę, nowe prawo o lasach powinno uwzględni również międzynarodowe porozumienia byłego prezydenta Luli związane z ambitnymi celami redukcji emisji gazów cieplarnianych dla Brazylii, podpisane w grudniu 2009 na Konferencji Klimatycznej ONZ w Kopenhadze. Prezydent Rousseff była na Szycie Klimatycznym jako szefowa gabinetu Luli i pomogła podpisać te zobowiązania. Rousseff powinna potraktować je poważnie, ponieważ w przyszłym roku, gdy będzie gospodarzem konferencji na temat zrównoważonego rozwoju w Rio, zostanie rozliczona ze swoich działań.

Przyszłoroczna konferencja odbędzie się dwadzieścia lat po historycznym szczycie w Rio, który stanowił dla społeczności międzynarodowej impuls do działania na rzecz środowiska i rozwoju.Działaj teraz!

Powiedz President Dilmie Rousseff, żeby ratowała Amazonię:
Weto dla nowego prawa o lasach (Codigo Florestal) zanim będzie za późno!

Ratuj Amazonię, powiedz nie nowemu Prawu o Lasach
Laura Kenyon, Greenpeace International

Amazoński las deszczowy znajduje się na krawędzi katastrofy ekologicznej, a głosowanie w brazylijskim senacie  może znacząco przyspieszyć ten proces.  Właśnie przegłosowano zmianę prawa (Codigo Florestal), która umożliwi niszczenie brazylijskich lasów i znacząco przyczyni się do zagłady Amazonii.

Nie jest jeszcze za późno. Brazylijska prezydent Dilma Rousseff będzie miała szansę zawetować te zmiany – a ty możesz ją poprosić, żeby natychmiast objąć ochroną Amazonię.

Utrata amazońskich lasów deszczowych z powodu wylesienia byłaby niewyobrażalną stratą dla naszej planety i życia na niej. Przyjęcie  nowego Prawa o Lasach w Brazylii zbliża nas o krok do tej straszliwej wizji.

Amazonia jest nie tylko miejscem, gdzie żyje jedna dziesiąta wszystkich gatunków na naszej planecie, ważnym dla lokalnych społeczności. Działa też jako system przechowywania węgla, co może pomóc nam ominąć najgorsze skutki zmian klimatu. Jeżeli wylesianie i degradacja Amazonii będzie postępować dalej w tym samym tempie, skutki mogą  może ona zmienić się  z rozwiązania w problem.

Emisje ze zniszczenia Amazonii przyczyniają się do cyklu sprzężenia zwrotnego, co nie tylko pogarsza zmiany klimatu, wpływając na proces globalnego ocieplenia, powodują też  szkody dla pozostałych jeszcze lasów, regionie zwiększając zagrożenie pożarowe

Nowe Prawo o Lasach zbliżyłoby nas do tego błędnego koła. Niektórzy naukowcy omawiają już możliwość całkowitej utraty Amazonii: wyobraźcie sobie świat bez amazońskich lasów deszczowych.

Nie dopuścimy do tego. Będziemy tak długodomagać się prawdziwej ochrony lasów deszczowych, aż ją otrzymamy. Wiemy, że możliwa jest przyszłość bez zniszczeń, i potępimy każdą próbę jej poświęcania  dla krótkoterminowego zysku garstki wybranych. Nowe Prawo o Lasach jest taką próbą.

W zeszłym roku lobby rolnicze mocno parło w Brazylii do osłabienia ochrony lasów, a wielu ludzi, którzy dążyli do zmian było samych karanych za nielegalne wylesienie. Wynikiem jest nowe Prawo o Lasach. Ogranicza obszar terenów objętych ochroną, nakłada abolicję na tych, którzy dokonywali nielegalnego wylesienia, oraz osłabia możliwość egzekwowania praw ochronnych.

Wciąż jest czas, żeby odwrócić sytuację. Właśnie teraz możesz wysłać email do prezydent Rousseff i dać jasno do zrozumienia, że ma obowiązek chronić amazoński las deszczowy i zawetować nowe Prawo o Lasach. Wszyscy z nas, łącznie z prezydent Rousseff,  mamy interes w tym, by przetrwał ten niezwykły ekosystem.

Chcielibyśmy informować cię o rozwoju sytuacji, więc bądź z nami w kontakcie na Facebook

Tematy