Parlament Europejski wzywa do ochrony Arktyki

Informacja prasowa - 12 marca, 2014
Przyjęta 12 marca przez Parlament Europejski rezolucja w sprawie ochrony Arktyki jest krokiem w kierunku utworzenia strefy ochronnej wokół Bieguna Północnego. Pod apelem w sprawie utworzenia arktycznego rezerwatu podpisało się już ponad 5 mln osób na całym świecie.

Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję, w której wzywa Komisję Europejską, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych oraz rządy państw członkowskich do ochrony wrażliwego ekosystemu Arktyki. Dokument ten wspiera ideę utworzenie rezerwatu wokół Bieguna Północnego oraz przyjęcie moratorium na połowy komercyjne na wodach arktycznych.  Parlament podkreślił również potrzebę wiążącego porozumienia w Radzie Arktycznej [1] na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniom, które mogą być skutkiem planowanych odwiertów ropy.

„Najwyższy czas, by Europa podjęła konkretne działania na rzecz ochrony Arktyki. Firmy takie jak Shell, Statoil, Exxon czy Gazprom toczą ślepy wyścig po zasoby Arktyki. Brak odpowiednich planów i środków w przypadku wycieku ropy w połączeniu z faktycznym brakiem możliwości oczyszczenia zalodzonych wód powoduje, że odwierty ropy w Arktyce są skrajnie niebezpieczne. Arktyka wymaga natychmiastowej ochrony” – mówi Magdalena Figura, koordynatorka kampanii „Uratuj Arktykę” w Greenpeace Polska.

Greenpeace prowadzi działania na rzecz ochrony Arktyki i sprzeciwia się prowadzeniu odwiertów ropy na tym szczególnie wrażliwym obszarze. W 2013 roku 28 aktywistów Greenpeace i członków załogi statku Arctic Sunrise oraz 2 dziennikarzy spędziło ponad trzy miesiące w areszcie w Rosji po pokojowym proteście przy platformie wiertniczej Gazpromu na Morzu Peczorskim. Wśród nich znajdował się Polak, Tomasz Dziemianczuk.

„Bardzo się cieszę, że kilkumiesięczny pobyt w areszcie Arktycznej Trzydziestki nie poszedł na marne. Udało nam się zwrócić oczy i uwagę świata na destruktywną działalność człowieka na tym unikalnym obszarze. Bez wsparcia mediów i ludzi dobrej woli firmy komercyjne po cichu, za naszymi plecami doprowadziłyby do ekologicznej katastrofy. Jeszcze nie jest za późno na działania i jestem dumny że Parlament Europejski podjął  właściwą decyzję”- mówi Dziemanczuk.

Idea utworzenia rezerwatu wokół Bieguna Północnego została poparta przez ponad 5 milionów ludzi na całym świecie w tym tak znane osoby jak Sir Paul McCartney[2]. Na stronie www.UratujArktykę.pl można poprzez złożenie podpisu dołączyć do milionów obrońców Arktyki. We wrześniu zeszłego roku potrzebę utworzenia takiego obszaru wyraziła również Finlandia. Natomiast USA zainicjowały prace nad ustanowieniem moratorium na komercyjne połowy ryb na wodach arktycznych. Inicjatywa ta została poparta przez Danię, Grenlandię i Kanadę.

Swój podpis pod apelem o utworzenie rezerwatu można złożyć na stronie:
www.UratujArktyke.pl


[1] Rada Arktyczna – międzynarodowa instytucja powołana w 1996 r. na podstawie Deklaracji z Ottawy. Posiada obecnie największy wpływ na kształtowanie decyzji w odniesieniu do problemów Arktyki. Członkami Rady jest osiem państw arktycznych: Dania, Finlandia, Islandia, Kanada, Norwegia, Rosja, Szwecja i USA. Polska posiada status stałego obserwatora w Radzie Arktycznej.
[2] http://arctic30support.greenpeace.org/ - lista wszystkich osobistości, które podpisały petycję