Bezpieczeństwo, obawy i tajemnice

Informacja prasowa - 17 września, 2004
Greenpeace przeciwko nowym zezwoleniom na sprzedaż produktów modyfikowanych genetycznie.

Greenpeace zgłasza poważne zastrzeżenia co do bezpieczeństwa produktów spożywczych i pasz, produkowanych z użyciem nowej odmiany modyfikowanej genetycznie kukurydzy firmy Monsanto. W poniedziałek, 20.09.2004,  w Komitecie Naukowym UE odbędzie się głosowanie w sprawie wprowadzenia tej kukurydzy na rynek europejski. Organizacja ekologiczna krytykuje także otaczanie tajemnicą, na poziomie UE, badań dotyczących tego i innych produktów modyfikowanych genetycznie.

Dokumenty ujawniające potencjalne zagrożenie, jakie stanowią te produkty dla ludzkiego zdrowia, powinny być dostępne szerokiej opinii publicznej. - mówi Eric Gall, z europejskiej komórki Greenpeace'u - Oto kolejny przykład, jak tajemniczy i mało przejrzysty jest system wydawania zezwoleń na produkty modyfikowane genetycznie w UE.

Badania przeprowadzone przez firmę Monsanto na szczurach ujawniają, że u zwierząt karmionych kukurydzą MON863 (zmodyfikowana odmiana zawierająca toksyczną proteinę Bacillius thuringiensis, chroniącą przed insektami) zaobserwowano liczne anomalia zdrowotne, których nie zauważono u osobników karmionych kukurydzą naturalną.

W związku z doniesieniami francuskich mediów o destrukcyjnym wpływie MON863 na zdrowie szczurów, Greenpeace wystąpił do władz niemieckich (do nich właśnie zgłosiła się Monsanto po zezwolenie na handel produktami modyfikowanymi genetycznie), o upublicznienie wyników testów. Po miesiącach negocjacji prośba ta została odrzucona, a dane dotyczące badań ciągle są zakwalifikowane jako "poufna informacja handlowa". Greenpeace otrzymał jedynie 15 stronicowe podsumowanie 1000 stronicowych badań. Nawet z tego małego fragmentu można wyciągnąć niepokojące wnioski.

Monsanto stara się zdyskredytować nowe odkrycia, sugerując, że dane pochodzące z wcześniejszych badań jasno wskazują, że negatywne efekty spożywania MON863 nie są problemem. Według Greenpeace'u, te argumenty nie mają żadnego poparcia naukowego i mijają się z faktami. Naukowcy Greenpeace'u apelują o wzięcie pod uwagę różnic zdrowotnych, zaobserwowanych na 2 grupach szczurów, jako ważnych i niepokojących. Wyrażają jednocześnie zdziwienie, że Monsanto, mimo alarmujących wyników badań, nie podjęła się dalszych analiz w celu wyjaśnienia wątpliwości i dostarczenia przekonujących dowodów.

Janet Cotter z Działu Naukowego Greenpeace'u mówi: Karmienie szczurów kukurydzą zmodyfikowaną genetycznie wywołało dramatyczne efekty, m.in.: podwyższoną liczbę białych krwinek w przypadku samców, zmniejszoną liczbę nierozwiniętych czerwonych krwinek oraz  znaczący wzrost poziomu cukru we krwi u samic, a także częstsze występowanie zaburzeń pracy nerek u samców (np. zapalenia). Nasze analizy naukowe wskazują, że Monsanto nie mówi wszystkiego i stosuje statystyczne sztuczki by ukryć prawdę.

Greenpeace krytykuje także Monsanto i władze Niemiec za brak przejrzystości ich działań dotyczących żywności modyfikowanej genetycznie. Bez brakujących, istotnych danych z ww. 1000 stronicowych badań, niemożliwe jest ustalenie ostatecznej, wiarygodnej oceny eksperymentu. Analiza podsumowania otrzymanego przez Greenpeace wskazuje jednak, że badania nie były przygotowane w sposób należyty, prawdopodobnie używano tendencyjnych metod statystycznych w celu uzyskania oczekiwanych wyników.

Greenpeace domaga się publikacji pełnej wersji badań i udostępnienia wszelkich istotnych informacji, dotyczących żywności modyfikowanej genetycznie. Proces legislacji ww. produktów w UE nie powinien być dłużej utrzymywany w sekrecie.