Greenpeace ujawnia raport w sprawie GMO, który administracja USA próbowała ukryć

Informacja prasowa - 19 października, 2004
Greenpeace ujawnił dziś raport północno - amerykańskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (NAFTA)

Greenpeace ujawnił dziś raport północno -  amerykańskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (NAFTA), w którym zaleca się, aby kukurydza importowana do Meksyku z USA była mielona natychmiast po przekroczeniu granicy. W raporcie zachęca się także Meksyk do podtrzymania moratorium na uprawę kukurydzy modyfikowanej genetycznie oraz specjalne znakowanie importowanych odmian modyfikowanych. Działania zalecane przez Komisję Współpracy w Ochronie Środowiska NAFTA mają na celu ochronę równowagi i czystości biologicznej upraw kukurydzy w Meksyku. Rząd amerykański ukrywał ten raport przed opinią publiczną od czerwca tego roku. 

Raport ujawniający zagrożenie dla środowiska, jakim jest kukurydza modyfikowana genetycznie, podważa zasadność sprawy wytoczonej przez USA przeciwko Europie, która rozpatrywana jest przez Światową Organizację Handlu (WTO). Nic dziwnego, że próbowano to ukryć -  mówi Eric Gall, doradca europejskiego biura Greenpeace ds. GMO.

W 2003 r., USA, Kanada i Argentyna wniosły do WTO sprawę przeciwko Unii Europejskiej, w związku z moratorium na uprawę nowych odmian organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO), które obowiązuje na starym kontynencie od 1998 r. Owe trzy kraje są największymi na świecie eksporterami tego typu roślin.

Europa broni się przed GMO ponieważ wciąż nie istnieją przekonujące dowody co do braku szkodliwości organizmów modyfikowanych genetycznie na środowisko i zdrowie ludzi.

W lipcu, przy dezaprobacie Amerykanów, WTO przychyliło się do żądań UE, by tego typu kontrowersyjne decyzje dotyczące handlu mogły być podejmowane jedynie po uprzednich konsultacjach z naukowcami. NAFTA swoim raportem udowadnia, że obawy Europejczyków nie są bezpodstawne.

Oto organizacja promująca wolny handel wspiera moratorium na uprawę GMO i wyraźnie ostrzega o zagrożeniach związanych z ich importem, w przeciwieństwie do Komisji Europejskiej i Europejskiego Biura Bezpieczeństwa Żywnościowego -  mówi Gall - Komisja powinna raczej wspierać państwa członkowskie atakowane przez WTO, niż wywierać na nie presję, by zniosły zakazy uprawy GMO w swoich krajach i zlekceważyły obawy naukowców. NAFTA w swoim raporcie daje Komisji Europejskiej solidne argumenty w sprawie przeciwko USA. 

Komisja Europejska wykorzystała sprawę toczącą się w WTO, jako wymówkę do wprowadzenia nowych zezwoleń na wprowadzanie GMO, pomimo braku zgody państw członkowskich. Zagroziła również podjęciem działań prawnych przeciwko tym krajom UE, które nie zniosły państwowych zakazów uprawy GMO wprowadzonych w oparciu o tzw. "klauzulę bezpieczeństwa" pomiędzy 1996 a 1998 rokiem.

Conclusions from the CEC Mexican Maize report (unofficial English translation)