Rosyjski rząd dał zielone światło dla międzynarodowego układu przeciwko zmianom klimatu

Informacja prasowa - 30 września, 2004
Greenpeace na całym świecie z radością przyjął wiadomość, że rząd rosyjski dał dziś zielone światło dla Protokołu z Kyoto.

Ostateczna decyzja dotycząca ratyfikacji Protokołu należy teraz do Dumy. Jeżeli uzyska tam większość, Protokół z Kyoto wejdzie w życie i stanie się obowiązującym prawem międzynarodowym.

W czasie, gdy ziemię coraz częściej nawiedzają gwałtowne huragany, susze i powodzie, prezydent Putin poczynił znaczący krok w kierunku powstrzymania zmian klimatycznych na ziemi. Dzięki tej decyzji wszyscy jesteśmy coraz bliżej chwili, gdy protokół z Kyoto, stanie się naprawdę istotnym aktem międzynarodowym, pomagającym uchronić naszą planetę przed zgubnymi skutkami działalności ludzkiej.  - powiedział Steve Sawyer, ekspert Greenpeace'u ds. klimatu - Mimo, że administracja Prezydenta Busha, ciągle odmawia podpisania Protokołu z Kyoto, dzięki decyzji Rosji, reszta świata może ruszyć do przodu i opanować to największe niebezpieczeństwo dla życia na ziemi.

Największym zagrożeniem i głównym sprawcą ocieplenia klimatu jest obecnie dwutlenek węgla, wytwarzany w procesie spalania substancji ropopochodnych, gazu i węgla. Stany Zjednoczone emitują do atmosfery jedną piątą światowych gazów cieplarnianych. Mimo to, rząd amerykański odmawia rozpoczęcia walki z ociepleniem klimatu. Dopóki USA nie podpiszą protokołu z Kyoto, cel działań Greenpeace'u i wielu innych organizacji ekologicznych, nie zostanie do końca osiągnięty.

Protokół Kyoto jest ważnym, pierwszym krokiem, ale mamy wciąż przed sobą długą drogę. Aby powstrzymać zmiany klimatu, musimy znacząco ograniczyć korzystanie z ropy naftowej, węgla i gazu w celu zaspokojenia naszych potrzeb energetycznych i natychmiast zmienić kierunek inwestycji na czyste źródła energii, takie jak wiatr, woda i słońce. Musimy także zacząć używać energii bardziej efektywnie -  mówi Maciej Muskat, kampanier Greenpeace'u w Polsce.