Greenpeace cere 3 obiective climatice ambițioase la nivel european

Comunicat de presă - iunie 27, 2014
Greenpeace România solicită Președintelui României, care reprezintă țara la întrunirea Consiliului European, să sprijine o serie de măsuri concrete pentru mărirea securității energetice, lucru care ar aduce beneficii și pe plan climatic.

Astăzi este a doua zi a întrunirii Consiliului European în cadrul căreia se vor discuta, alături de măsuri pentru reducerea importurilor de energie și premisele pentru stabilirea unu nou acord climatic cu orizont 2030. Obiectivele pentru eficiență energetică și energie regenerabilă propuse de Greenpeace ar putea reduce importurile cu 45% mai mult decât cele propuse de UE[1].

Solicitările adresate în scrisoarea Greenpeace România sunt următoarele:

- stabilirea unui obiectiv mai ambițios pentru reducerea emisiilor cu efect de seră, peste cel actual, de 40%;

- eliminarea posibilității de folosire a unităților internaționale de compensare (așa-numitele offset credits) pentru atingerea obiectivului de reducere a emisiilor. în prezent, Europa externalizează investițiile în tehnologii curate, realizând 75% din aceste unități în Rusia, Ucraina și China.

- instituirea unor mecanisme financiare  de urgență  la nivelul Uniunii Europene pentru programe  extinse  de  renovare  a  clădirilor  și  pentru  introducerea  accelerată  a tehnologiilor de încălzire bazate pe surse regenerabile de energie;

-  prioritizarea  interconectărilor  ce  consolidează  piața  internă  de  energie  a  Uniunii Europene  înaintea  infrastructurii  menite  să  mărească  dependența  de  (noi)  surse externe;

-  transformarea obiectivului neobligatoriu de eficiență energetică pentru 2020 într-unul obligatoriu  și  extinderea  (dincolo  de  categoria  clădirilor  publice)  cotei  anuale  de renovare din cadrul Directivei pentru eficiență energetică;

-  includerea  unui  obiectiv  de  40%  pentru  eficiență  energetică  în  cadrul  de  politici climatice cu orizont 2030, precum și creșterea nivelului de ambiție pentru obiectivul privind  energia  regenerabilă,  fără  compromiterea  obiectivelor  UE  privind  biodiversitatea.

Potrivit unui raport Greenpeace, planurile Comisiei Europene sunt inadecvate pentru reducerea dependenței de importurile de energie. Raportul arată că angajamentele puternice ale UE cu privire la energia regenerabilă și la măsurile de eficiență energetică ar putea reduce nevoia de importuri cu 45% mai mult în 2030 decât planurile existente ale UE[2].

Pe durata summit-ului de joi și vineri, liderii UE trebuie să dezbată asupra unui plan propus pentru securitatea energetică[3] și asupra propunerilor de climă și energie ale Comisiei Europene. Comisia propune ca până în 2030, UE să reducă emisiile de carbon cu 40% și să  atingă un procent de energie regenerabilă de 27%.

 Cu toate acestea, dacă s-ar aplica obiective mai puternice pentru 2030, de exemplu, procentul de energie regenerabilă să fie de 45%, 40% economisirea energiei (comparativ cu anul 2005) și reducerea emisiilor de carbon cu 55% (comparativ cu anul 1990) ar putea conduce la reducerea importurilor anuale de petrol. Importurile de cărbune ar trebui să nu mai existe oricum până la finalul deceniului următor.

Comisia a declarat că va considera un obiectiv de eficiență energetică pentru 2030. O analiză făcută public recent confirmă că politicile mai ambițioase referitoare la eficiența energetică ar reduce semnificativ importurile de energie, în același timp generând beneficii economice ample[4]. Într-o scrisoare trimisă către Comisie săptămâna trecută, miniștrii din Germania, Danemarca, Belgia, Portugalia, Grecia, Irlanda și Luxembourg au solicitat ca până la începutul lunii iulie[5], să propună obiective mai ambițioase și cu caracter obligatoriu pentru 2030 în ceea ce privește eficiența energetică. În februarie, Parlamentul European a sprijinit o țintă de 40% pentru eficiența energetică[6][2] Raportul Greenpeace lansat miercuri, 25 iunie, cu privire la securitatea energetică a UE și reducerea importurilor de energie. Raportul, comandat de Greenpeace și bazat pe cercetările DLR, Institutul German pentru Tehnici Termodinamice, dezvoltă două scenarii energetice, unul bazat pe planurile Comisiei pentru 2030 și unul bazat pe un cadru de politici mai ambițios, tot cu orizont 2030.

[6] Scrisoarea guvernelor care sprijină un obiectiv cu caracter obligatoriu pentru eficiența energetică pentru UE, cu orizont 2030  - 18 iunie 2014.