România, pe urmele Poloniei în poluarea aerului

Articol principal - februarie 26, 2018
România riscă soarta Poloniei dacă nu se iau măsuri imediate pentru ca depășirile limitelor de poluare să înceteze, iar numărul de decese premature asociate poluării să scadă.

Depășiri ale normelor de poluare

În hotărârea pronunțată recent în cazul Poloniei, Curtea Europeană de Justiție subliniază că “datele care rezultă din rapoartele anuale privind calitatea aerului prezentate de Polonia arată că, între anul 2007 și anul 2015 inclusiv, acest stat membru a depășit în mod regulat, pe de o parte, valorile-limită zilnice aplicabile concentrațiilor de PM10 în 35 de zone și, pe de altă parte, valorile-limită anuale ale acestor concentrații în 9 zone. Rezultă de aici că depășirea astfel constatată trebuie considerată drept persistentă.”

Conform legislației în vigoare, în zonele în care sunt înregistrate depășiri ale nivelului poluanților atmosferici, autoritățile locale sunt responsabile de implementarea unor măsuri concrete pentru îmbunătățirea calității aerului. Cum România a avut astfel de depășiri și nu a luat încă măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului și protecția sănătății umane, a fost recent avertizată de Comisia Europeană și riscă trimiterea în fața Curții Europene de Justiție și amenzi de sute de mii de euro pe zi.

În privința României, este greu de spus câte depășiri reale ale acestor valori-limită au avut loc în ultimii ani, din moment ce Rețeaua Naționala de Monitorizare a Calității Aerului – care furnizează date oficiale despre calitatea aerului în România -  nu a funcționat la parametri optimi. Abia acum, în 2018, sub avertizarea recentă a Comisiei Europene, vor fi luate măsuri pentru a asigura buna funcționare a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului.


Planuri de calitate a aerului

Atât Polonia, cât și România, au avut depășiri ale valorilor limită și obligația de a stabili planuri de îmbunătățire a calității aerului încă din anul 2010.


Planurile adoptate ulterior de Polonia au stabilit termenele prevăzute pentru încetarea acestor depășiri între anul 2020 și anul 2024, în funcție de zone. Polonia susține că aceste termene sunt rezonabile și invocă drept argument „dificultățile în legătură cu provocările socioeconomice și bugetare ale investițiilor tehnice de anvergură care trebuie realizate.” Curtea a considerat că argumentul Poloniei nu poate, ca atare, justifica termene atât de lungi pentru a înceta aceste depășiri. Planurile de calitate a aerului trebuie să permită limitarea depășirilor valorilor-limită în perioada cea mai scurtă cu putință.


În România nu au fost încă adoptate planuri de calitate a aerului pentru niciuna dintre cele trei aglomerări urbane neconforme – București, Iași și Brașov! În acest moment, planurile sunt în dezbatere publică, urmând ca abia în luna mai să fie aprobate.

Dacă termenele pentru încetarea depășirilor vor fi foarte lungi, iar monitorizarea calității aerului nu se va realiza la parametri optimi pentru a putea evalua rezultatele, ne așteptăm ca România să aibă soarta Poloniei și să fie trimisă în fața Curții Europene de Justiție.

În timp ce Curtea Europeană de Justiție a decis că Polonia a încălcat normele privind poluarea aerului, Comisarul european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella se afla într-o vizită de lucru la București, unde atrăgea atenția încă o dată asupra poluării aerului din România și asupra lipsei planurilor de calitate a aerului, făcând referire la numărul de 25.000 de decese premature pe an atribuite poluării aerului în România.