Raport: costurile ascunse ale cărbunelui

Publicație - septembrie 27, 2012
Raportul de față dezvăluie o serie de costuri ascunse ale arderii cărbunelui, cu exemplificare în cazul termocentralei pe cărbune, cu putere instalată de 800 MW, din Zona liberă Galaţi, investiție planificată de compania italiană ENEL.

Aceste costuri, care nu vor fi imediat vizibile și, prin urmare, vor fi ocolite de către cei ce le generează, vor deveni imposibil de neglijat pentru populație

Astfel, potrivit studiului[1], poluarea atmosferică generată de viitoarea termocentrală va cauza anual, moartea prematură a 40 de persoane, durata de funcționare a centralei fiind de 40 de ani[2] și aproximativ 45.000 de zile de boală anual, care se traduc în pierderi economice semnificative, din cauza absențelor bolnavilor de la lucru.

Un studiu similar realizat la nivel european, care analizează doar termocentralele ENEL, arată că poluarea produsă de acestea duce la moartea prematură a 1.000 de europeni, anual[3].

Pentru societate, costurile externe ale poluării cauzate doar de această termocentrală ar atinge în total 235 milioane de euro anual, respectiv peste 9 miliarde de euro în cei 40 de ani de funcționare a instalației[4].

Potrivit Agenției Europene de Mediu, în 2009 emisiile poluante provenite din instalațiile industriale ale României (al șaselea poluator industrial din Europa[5]) au generat în total costuri medicale, împreună cu alte costuri indirecte, între 4,7 - 10,3 miliarde de euro. Sectorul energetic a fost răspunzător de 80% din aceste daune, numai complexele energetice Rovinari, Turceni și Craiova provocând daune în valoare între 1,7 - 3,9 miliarde de euro.

 Note:

[1] Rezultatele prezentate în raport, cu privire la costurile poluării din perspectiva economică și a sănătății, au la bază metodologia utilizată în raportul Agenției Europene de Mediu, intitulat „Dezvăluirea costurilor poluării atmosferice cauzate de instalațiile industriale din Europa”. Baza științifică a calculelor este documentată în rapoartele metodologice ale proiectului CAFE-CBA 2005 (Proiectul CAFE-CBA 2005 a fost realizat de către Grupul AEA la solicitarea Agenției Europene de Mediu). Emisiile estimate pentru termocentrala de la Galați sunt preluate din evaluarea impactului asupra mediului prezentată de către inițiatorul proiectului.

[2] În cazul unei termocentrale de capacitate mare, din cauza coșurilor de fum înalte, aproximativ 50% din efectele negative asupra sănătății se distribuie pe o rază de peste 200 km. În cazul Galațiului, cercul virtual cu această rază include orașe precum București, Constanța, Tulcea, Călărași, Ploiești, Vaslui, Roman, Bacău și Iași.

[4]  Sunt cuprinse aici atât costurile asociate CO2, cât și costurile asociate poluării aerului.

Costurile cărbunelui