Când e aerul poluat ?

Articol principal - aprilie 3, 2017
Legislația românească stabilește valori limită pentru mai mulți poluanți care pot afecta calitatea aerului

Tabelul de mai jos prezintă valorile limită pentru protecția sănătății umane, stabilite de legislația românească, pentru fiecare dintre cei mai importanți poluanți:

În România, legea calității aerului are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului prin reglementarea măsurilor destinate îmbunătățirii calităţii aerului înconjurător.

Rolul Ministerului Mediului este de a evalua și monitoriza nivelul calității aerului, iar al Primăriilor și Consiliilor Județene de a implementa măsuri concrete pentru îmbunătățirea calității vieții populației.

Ministerul Mediului asigură monitorizarea calităţii aerului înconjurător prin cele peste 140 de statii distribuite pe toata suprafața României, iar informarea publicului în timp real se face pe site-ul www.calitateaer.ro .