Ce respirăm?

Articol principal - aprilie 7, 2017
Tu știi ce respiri?

Substanțele nocive din aer se găsesc în formă solidă, lichidă sau gazoasă și sunt împărțite în două categorii: poluanți primari și secundari. Poluanții primari rezultă în mod direct dintr-un proces provocat de om sau natură, în schimb poluanții secundari se formează ca urmare a unor reacții din atmosferă între poluanții primari și alte particule. Ozonul format la nivelul solului este un exemplu important de poluant secundar.

Principalii poluanți atmosferici:

  • Dioxid de Sulf (SO2)

Dioxid de sulf (SO2) este un gaz iritant, cu un miros înțepător, fiind emis în principal din arderea combustibililor ce conțin sulf – cărbune, petrol, etc.

Sectorul producerii de energie este cel mai mare emițător de oxizi de sulf (SOx), contribuind cu 58% la totalul emisiilor din Uniunea Europeană în 2014.

  • Dioxid de Azot (NO2)

Dioxidul de Azot este un gaz toxic cu un miros caracteristic ascuțit fiind un proeminent poluant al aerului.

Sursele principale de NO2 sunt procesele de ardere. În Europa transportul contribuie cu 46% la totalul emisiilor de noxe (NOx)

  • Pulberi in suspensie (PM)

Pulberile în suspensie (PM) reprezintă un amestec de particule de aerosoli (solide și lichide) care cuprind o gamă largă de dimensiuni și compoziții chimice. PM10 se referă la pulberile cu un diametru de 10 micrometri iar PM2,5 la pulberile cu un diametru mai mic de 2,5 micrometri.

PM sunt emise de numeroase surse umane, inclusiv arderea combustibililor fosili.

  • Monoxid de Carbon (CO)

Monoxidul de carbon este un gaz asfixiant, toxic, incolor și inodor, care ia naștere din arderea incompletă a combustibililor fosili.

Cea mai mare sursă de CO este transportul rutier.

  • Dioxid de Carbon (CO2)

Dioxidul de carbon este un gaz cu efect de seră, care este emis prin arderea combustibililor fosili.

Sursele majore sunt producția de energie electrică, industria prelucrătoare și industria metalurgică.

  • Compuși Organici Volatili (COV)

Compuși Organici Volatili sunt acele gaze din vaporii degajați de combustibili sau solvenți.

Principalele emisii de COV provin din procese ce folosesc lacuri și vopsele, benzină, kerosen și alte substanțe volatile.

  • Benzen

Benzenul este un lichid incolor, cu un ușor miros caracteristic, ce este un constituent natural al petrolului. Este folosit în principal ca materie primă în industria chimică. Acesta ajunge in aer din emisiile autovehiculelor și din benzinării și rafinării petroliere.

  • Metale grele

Metale grele reprezintă termenul general folosit pentru metalele toxice, reziduurile acestora producând poluarea mediului înconjurător.

Emisiile antropogene de metale toxice provin în principal din arderea combustibililor fosili, producția de metale și incinerarea deșeurilor.

  • Ozon de la nivelul solului

Ozonul de la nivelul solului este un poluant secundar format prin interacțiunea dintre lumina soarelui cu oxizii de azot (NOx) și compusii organici volatili (COV).

Amplasarea ridicată a stratului de ozon are funcție de protecție împotriva razelor ultraviolete, în timp ce prezența acestuia la nivelul solului, poate avea efecte adverse.