Poluarea Aerului în România

Articol principal - aprilie 3, 2017
În România, legea calității aerului are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului prin reglementarea măsurilor destinate îmbunătățirii calităţii aerului înconjurător.

Cele mai mari probleme se înregistrează în marile aglomerări urbane, acolo unde stilul de viață și în special traficul intens generează emisii și noxe ridicate care își lasă amprenta pe sănătatea tuturor.

Sursele majore de poluare a aerului din România sunt:  

  • arderea combustibililor fosili in sectorul energetic,

  • procesele de producţie (industria metalurgică, industria chimică etc.),

  • transportul rutier,

  • şantierele de construcţii,

  • haldele şi depozitele de deşeuri industriale şi municipale

  • sisteme de încălzire individuale

Rolul Ministerului Mediului este de a evalua și monitoriza nivelul calității aerului, iar al Primăriilor și Consiliilor Județene de a implementa măsuri concrete pentru îmbunătățirea calității vieții populației.

Ministerul Mediului asigură monitorizarea calităţii aerului înconjurător prin cele peste 140 de statii distribuite pe toata suprafața României, iar informarea publicului în timp real se face pe site-ul www.calitateaer.ro .

Agenția Europeană de Mediu a estimat că, în România, aproximativ 28.000 de decese premature au fost asociate cu poluarea aerului în 2013.

Se estimează că, în total, costurile externe legate de sănătate, rezultate din poluarea aerului în România se ridică la peste 10 miliarde EUR/an.

Costurile economice directe se referă la 4,5 milioane de zile lucrătoare pierdute în fiecare an din cauza unor boli legate de poluarea aerului, cu costuri asociate pentru angajatori în valoare de 257 de milioane EUR/an, pentru asistența medicală de peste 31 de milioane EUR/an și pentru agricultură (pierderi de recolte) în valoare de 106 milioane EUR/an.