Hentikan “Gelombang Jerebu” Kembali Lagi.

Tindakan segara dieperlukan untuk mengelakan “Gelobang Jerebu”
berulang lagi. Ia pasti akan kembali lagi jika tiada tindakan dilakukan.

Kami memohon dan memanggil kerajaan-kerajaan negara-negara Indonesia, Singapura dan Malaysia supaya memantau dan bertindak sekeras-kerasnya terhadap syarikat-syarikat  yang bertanggungjawab melakukan kebakaran
yang menyebabkan jerebu ini. Kami juga memohon dan meminta supaya:

  • Penyelesaian yang kukuh daripada mesyuarat-mesyuarat kerajaan untuk
    mengatasi punca-punca and akibat “Gelomabang Jerebu” ini.
  • Undang-undang atau peraturan-peraturan kenegaraan yang kukuh untuk mengelakan bencana ini daripada berlaku kembali.
  • Memastikan syarikat-syarikat akan bertanggungjawab, atau dibawa ke muka keadilan jika berlaku kembali, tanpa kira pangkalan syarikat-syarikat ini di
    mana jua.
 

Please note: Required fields are marked with an asterisk (*).

Please correct the marked fields below.

Take action!

 
info

Your full name

info

Email

info

Select a country