Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace strategiska arbete mot kärnkraft

2007 Kärnavfall under luppen

Greenpeace bordar fartyget Atlantic Osprey, som är lastat med radioaktivt avfall på väg från Sverige till Sellafield i Storbritannien. Varken Sverige eller Storbritannien har någon lösning för slutförvar av kärnavfall, vilket innebär att svenska myndigheter i praktiken dumpar giftigt avfall i ett annat land - vilket strider mot svensk lag. 

2010 Protest mot ny kärnkraft

Greenpeace placerar 40 kärnavfallstunnor utanför miljödepartementet i protest mot regeringens förslag att tillåta ny kärnkraft. Dagen innan omröstningen tar sig Greenpeace-aktivister in på Forsmarks kärnkraftverk. 

Miljöminister Andreas Carlgren, ansvarig för säkerheten på kärnkraftverken, tillsätter en utredning om hur säkerheten ska förbättras, som ett resultat av aktionerna. 

2011 Ringhals polisanmält

Greenpeace polisanmäler Ringhals för grov oaktsamhet. Kärnkraftverkets har under minst två års tid underlåtit att uppfyll de säkerhetskrav som finns för verksamheten.

Att ledningen inte åtgärdat bristerna är allvarligt och gör att Greenpeace polisanmäler VD:n. 

2012 Riskabla reaktorer

Greenpeace släpper en rapport som visar att säkerhetsläget är allvarliga på alla svenska kärnkraftverk. Bland de allvarliga incidenterna finns brand i en reaktorinneslutning, kvarglömda svetsrester i nödkylningssystemen, sprickor i reaktorkärl, flera olika snabbstopp och upphittat sprängämne på Ringhals.

Den oberoende kärnkraftsexperten Oda Becker menar att läger är så allvarligt att samtliga svenska kärnkraftverk omedelbart borde tas ur drift. 

2012 Stresstest

Greenpeace genomför ett test av den fysiska säkerheten på svenska kärnkraftverk. Runt 70 aktivister tar sig in på de båda verken och vissa kan stanna kvar på området i över ett dygn utan att upptäckas.

Miljöminister Lena Ek, ansvarig för säkerheten på kärnkraftverken, kallar efter aktionen till sig kärnkraftoperatörerna och kräver att få en åtgärdsplan för förbättrad säkerhet inom en månad.

2013 Luftburet stresstest

Greenpeace fortsätter att testa säkerheten i svenska kärnkraftsverk. En aktivist flyger obehindrat in över Ringhals och släpper ballonger på reaktortaket.

Testet visar att Ringhals är väldigt sårbart för en attack eller en olycka från luften, en potentiell fara som inte förutsetts av industrin eller myndigheter. Trots säkerhetsbristerna och den reella risken som luftburna attacker innebär får kärnkraftverket fortsätta utan några åtgärder. 

2014 Pensionsbesked för kärnkraften

Greenpeace levererar ett pensionsbesked till svensk kärnkraftsindustri. 

Sverige har 4 av de 10 äldsta reaktorerna i Europa och i år kommer alla 4 att passera 40-årsgränsen, deras ursprungliga så kallade tekniska livslängd. 

De senaste uppdateringarna

 

Greenpeace vann rättstvist efter kärnkraftsaktion

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 18 november, 2016

Aktivister mfl utanför Kalmar tingsrätt 2015   I förra veckan sattes förmodligen en juridisk punkt för Greenpeace aktion 2014 för att belysa riskerna med en allt äldre kärnkraft. Den 5 mars 2014 tog sig aktivister in på...

Snart kan DU vara del av energirevolutionen

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 29 september, 2016

Det pågår en energirevolution i Sverige och Europa. Från gamla fossila bränslen och kärnkraft till ny hållbar förnybar energi. Detta är bra och helt nödvändigt för att värna om klimat och miljö. Förändringen tar oss bort från ett...

Farligt förhastat om slutförvar av kärnavfall

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 8 juli, 2016

Greenpeace-aktivister protesterar mot SKBs planer på slutförvar av kärnavfall , 2011   Frågan om slutförvar av kärnavfall är ett av de stora problemen med kärnkraft . Inget land i världen har ett slutförvar i bruk som ska...

Slopad effektskatt kan strida mot EU:s regler om statsstöd

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 1 juni, 2016

Idag publiceras Renewables 2016 – Global Status Report , som visar att 2015 var ett rekordår för utvecklingen av förnybar energi. Samtidigt i Sverige, pågår en politisk diskussion om och i så fall hur staten kan hjälpa kärnkraften att...

Vänsterpartiets beslut i kärnkraftsfrågan förpliktigar

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 9 maj, 2016

I helgen hade Vänsterpartiet kongress i Örebro. En av de stora frågorna var synen på avvecklingen av kärnkraften. Partistyrelsen fick se sig överkörd av kongressombuden som slog fast att kärnkraften ska avvecklas så fort som möjligt. ...

Så skulle ett svenskt Tjernobyl se ut

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 26 april, 2016

Idag (26 april 2016) är det 30 år sedan Tjernobylkatastrofen. Människor påverkas fortfarande. Efter haveriet evakuerades människor från ett 4700 kvadratkilometer stort område i Ukraina och Vitryssland. Denna interaktiva karta visar...

15 saker du inte visste om Tjernobyl

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 25 april, 2016

Tidigt på morgonen den 26 april 1986 exploderade reaktor fyra i kärnkraftverket i Tjernobyl, Ukraina. Det orsakade vad FN har kallat ”den största miljökatastrofen i mänsklighetens historia”. Tjernobyl var olyckan som...

Vänsterpartiet svävar på målet om kärnkraft

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 6 april, 2016

Vänsterpartiet har länge varit ett parti som strävar efter ett hållbart och säkert energisystem och en avveckling av kärnkraften. Partiets mål är att Sverige ska ha ett helt förnybart energisystem senast år 2040. Men nu finns en...

Tjernobyl och Fukushima i bilder: såren består

Blogginlägg av Rolf Lindahl | 10 mars, 2016

Fem år efter Fukushima och trettio år efter Tjernobyl är spåren efter kärnkraftsolyckorna djupa, och kommer att vara det under lång tid. Ett krucifix vid infarten till Pripjat. Staden är nu ett bevakat område och för att komma...

8 mars: Dags för twitterlistan 2016

Blogginlägg av Greenpeace Sverige | 8 mars, 2016

Vi på Greenpeace möter dagligen kvinnor med stor kunskap och erfarenhet i vår bransch, på nätet såväl som i paneldebatter och politiska mötesrum. Kvinnor som arbetar med hållbarhet och nya lösningar i näringslivet, som forskar på...

1 - 10 av 446 resultat.

Ämnen