VAR MED OCH SKYDDA VÅRA HAV

Världens hav är hem för miljontals arter, de ger mat till över en miljard människor – och producerar hälften av allt vårt syre.

Men de står under omfattande hot: Varje år hamnar 8-20 miljoner ton plast i haven, överfiske utrotar livsviktiga ekosystem, oljeplattformar, djuphavsborrning och klimatförändringar – allt detta riskerar våra havs hälsa och den biologiska mångfalden.

Trots det är idag mindre än 1 procent av våra internationella vatten skyddade.

Men nu kan DU vara med och ändra på detta.

Forskningen har kommit fram till vi behöver skydda minst 30% av jordens hav – och att detta behöver ske senast 2030. Just nu pågår förhandlingar i FN om att ta fram ett globalt havsavtal. Ett avtal som kan innebära möjligheten att skapa skyddade havsreservat kring de områden som är mest utsatta.

Svenska politiker pratar inte om de här förhandlingarna, och i resten av världen är det nästan lika tyst.

Men läget är tydligt: Våra hav behöver skyddas – och det behöver ske NU.

Gör DIN röst hörd idag, tillsammans med Greenpeace, genom att skriva under här. Säg åt våra politiker och FN att de måste skapa ett så starkt avtal som möjligt – och rädda våra hav.

VÅR BLÅ PLANET BEHÖVER DIN RÖST

har redan engagerat sig. Är du också med?

Gör DIN röst hörd idag och sätt press på världens ledare. Tillsammans kan vi skydda våra hav!

+46