Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Framtiden börjar nu

Vi tror på en framtid där människor och miljö inte längre hotas av klimatförändringar, där alla i världen har tillgång till säker, ren, pålitlig och prisvärd energi. Idag har vi ett val - att välja den miljövänliga, förnybara framtiden, eller acceptera en klimatkatastrof. Vi har alla möjligheter att välja rätt. Lösningarna finns redan. Framtiden börjar nu.

Mer information om videonEnergi[r]evolutionen – så räddar vi klimatet

Med en grön energiomställning kan pengar sparas, utsläppen minska radikalt och kärnkraften avvecklas - utan att någon behöver oroa sig för att frysa i mörkret. Men vi måste kraftigt minska utsläppen på bara några år. Över 80 procent av världens koldioxidutsläpp kommer från människans energianvändning - el, värme och transporter. Det gör att världen nu är i desperat behov av en energirevolution – en radikal förändring av hur vi producerar och konsumerar energi.

Världen kan ställa om

Vi har i samarbete med ett 30-tal internationella forskare och ingenjörer tagit fram den omfattande, globala rapporten "Energy [r]evolution". Rapporten visar hur vi kan skapa en framtid som är både miljömässigt och ekonomiskt hållbar med hjälp av teknik som finns redan idag. Det är alltså inte de tekniska lösningarna som saknas - det är den politiska viljan.

Smartare energianvändning

Nyckeln till att lyckas gå från kolkraft och kärnkraft till enbart förnybar energi heter energieffektiviseringar. Idag slösar vi på el på ett mycket onödigt sätt. Om vi blev bättre på att använda smart energiteknik kan de miljövänliga lösningarna utan problem ersätta de miljöfarliga.

Oändlig energi

Fördelen med förnybara energikällor är att de är många. Här finns allt från vattenkraft, biomassa och biogas till vindenergi, solenergi och havsenergi. Många av dem är dessutom oändliga. Det gör att det alltid kommer att finnas energi till alla, även när världens befolkning växer.

Energi[r]evolutionen bygger på fem grundläggande principer:

  • Förbättring av människors välbefinnande utan fossila bränslen
  • Rättvis tillgång till energi åt alla, inklusive de två miljarder människor som inte har tillgång till elektricitet i dagens fossilberoende energisystem
  • Respekt för naturens gränser: att inte använda mer resurser än vad jorden klarar av att förse oss med och inte släppa ut mer än vad jorden och atmosfären kan ta tillbaka in i kretsloppet (speciellt koldioxidutsläpp)
  • Utfasning av smutsiga och farliga energikällor som kol och kärnkraft
  • Användande av beprövad och befintlig förnybar energi. All teknik som beskrivs i scenariot finns redan tillgänglig och är beprövad.


100 procent förnybar energi


Att ställa om till ett hållbart energisystem är något som alla länder måste göra om vi ska lyckas förhindra både en global klimatkatastrof och en ekonomisk kollaps. I Sverige har vi redan en stor del förnybar energi eftersom vi har så mycket vattenkraft och biobränslen. Därför är vi ett av de länder som har de absolut bästa förutsättningarna att ställa om till 100 procent förnybar energi.

Nya "gröna" jobb

Satsningar på förnybart kan ge tusentals nya jobb, bara i Sverige. Satsar vi rätt skulle vi kunna leda det internationella arbetet med att göra den förnybara energitekniken ännu bättre. Det skulle kunna hjälpa många av världens allra fattigaste länder att utvecklas på ett mer hållbart sätt.

Energi till hela världen

Bristen på energi är ett stort problem i många delar av världen idag. Med en övergång till lokala, förnybara energilösningar får hela världen en säker energiförsörjning. Stora utvecklingsländer som Indien, Kina och Brasilien kan utvecklas och växa utan att göra om industriländernas misstag, genom att använda förnybar energiteknik.

Investera rätt!

Regeringar, investerare och energibolag måste ta ett gemensamt ansvar för den gröna energiomställningen. Under nästa decennium kommer många av de existerande kolkraftverken och kärnkraftverken i västvärlden att ha nått sin tekniska livslängd och behöver därför bytas ut. Samtidigt håller länder som Kina, Indien och Brasilien snabbt på att bygga upp en ny infrastruktur för att möta sitt växande energibehov. Här gäller det att rätt investeringar görs. Det samma gäller förstås i Sverige.