Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Biodrivmedel

Sida - 2 september, 2015
Problemen med flera biodrivmedel är att stora skogar skövlas för att ge plats åt plantager av energigrödor. Många gånger gör produktionen och användningen av biodrivmedel att ännu mer växthusgaser släpps ut än om bilen hade körts på bensin eller fossil diesel.

Tanken bakom biodrivmedel är att de ska ersätta fossila bränslen inom transportsektorn - antingen som rena biodrivmedel eller som så kallad "låginblandning". Idag är t.ex. dieseln i Europa uppblandad med 5 procent biodiesel, och för bensin finns olika blandningar med främst etanol. Dessutom finns en växande andel biogas på den svenska marknaden.

Idén bakom användningen är att plantorna som använts för framställningen av biodrivmedlen har tagit upp koldioxid när de växte upp och när de sedan används frigörs koldioxiden igen. På det sättet skulle biodrivmedel möjliggöra en "klimatneutral" körning.

Men för att det ska vara motiverat att producera ett biodrivmedel måste produktionen och användningen av biobränslet leda till att mindre växthusgaser släpps ut. Klimatvinsten måste alltså vara betydligt större än den energi som går åt för att framställa bränslet. Dessutom får inte odlingen av energigrödor förstöra ekosystem eller konkurrera med livsmedelsproduktionen. Så ser det tyvärr inte ut idag.

Palmolja sämsta biodrivmedlet

Vid framställning av till exempel palmolja skövlas så gott som alltid ovärderliga regnskogar med enorma utsläpp av koldioxid som följd. En ökad användning av palmoljebaserad biodiesel kan därför leda till långt större klimatpåverkan än om man använder fossila bränslen i tanken.

När det gäller etanol är situationen inte lika svartvit. Det finns olika sätt att producera etanol och stora skillnader i miljö- och klimatpåverkan. Men också här gäller att vi inte kan byta ut vår stora park av bensinbilar mot etanolbilar på ett hållbart sätt.

Det biodrivmedel som är överlägset miljövänligast är biogas. Biogas kan fås från gödsel, avföring, avloppsslam, hushållsavfall och växter. Jämfört med alla andra biodrivmedel kräver biogas minst odlingsareal i förhållande till den energi man får ut. Många bussar körs redan på biogas och fler bilar än idag borde göra det.

Färre bilar

Eftersom endast en begränsad mängd biobränslen kan produceras på ett hållbart sätt behöver vi göra långtgående förändringar av vår nuvarande trafiksituation. Om vi behåller vår stora, energislukande bilpark och bara byter ut bränslet räcker marken inte till för en hållbar produktion. Därför är det viktigt att utvecklingen av alternativa drivmedel inte blir ett alibi för att slippa ta itu med kärnan av problemet - trafikens omfattning och det faktum att fordonen slukar för mycket energi.

Taggar