Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Koldioxidlagring (CCS)

Sida - 2 september, 2015
CCS-metoden (infångning och lagring av koldioxid) är en teknik som nyligen framställdes som en av de stora lösningarna på klimathotet. Under senare tid har tekniken dock slutat hypas och förhoppningsvis tar det bara några år innan tekniken avförts från listan på möjliga lösningar. För i realiteten står CCS i vägen för de verkliga klimatlösningarna.

CCS-metoden (carbon capture and storage) går ut på att avskilja koldioxiden från kolkraftverken och pumpa ned den under jorden eller havsbottnen, med förhoppning om att den stannar där. Metoden finns ännu bara på forskningsstadiet men problemen med tekniken är många.

CCS-tekniken leder till mer kolkraft

Om CCS-metoden skulle fungera kan den bli aktuell tidigast om cirka tio år. FN:s klimatpanel menar att de globala utsläppen av växthusgaser måste börja minska redan från 2015 och sedan hastigt fortsätta göra det om vi ska kunna undvika farliga klimatförändringar.

Under den tid det tar innan en eventuell CCS-teknik har utvecklats hinner världens energibolag bygga nya kolkraftverk, som släpper ut stora mängder koldioxid. Eftersom de hänvisar till att kraftverken byggs CCS-redo, slipper de undan högljudda protester.

CCS-tekniken är dyr

Även efter en eventuell introduktion av CCS-tekniken är det ekonomiskt orealistiskt att tekniken skulle tillämpas på befintliga kolkraftverk.

Dessutom måste enorma satsningar göras på infrastruktur (för att ta hand om och transportera kolidoxiden till lagringsplatsen). Vidare kommer eventuella framtida kolkraftverk med CCS-teknik att förbruka 30-35 procent mer kol. Det skulle innebära mer miljöförstörande kolbrytning i öppna dagbrott.

CCS-tekniken är inte koldioxidfri

Även om kolkraftverk med CCS skulle släppa ut betydligt mindre koldioxid än idag, är det fortfarande för mycket för att vara en acceptabel klimatlösning i längden.

CCS-satsningar förstör för förnybart

Forskning och utveckling av ny energiteknik tilldelas inte obegränsat med pengar. En större satsning på CCS innebär mindre forskningspengar till de verkliga klimatlösningarna - förnybar energi och energieffektiviseringar. Dessutom skulle en färdigutvecklad CCS-teknik låsa in oss i ett fossilt energisystem.

CCS-lagringen är osäker

Även om CCS-tekniken etableras kan lagringen bli akilleshälen som gör att alla ansträngningar att motverka klimatförändringarna blir förgäves. Ingen kan nämligen garantera att koldioxiden kommer att stanna under marken. Läcker den ut, kan det räcka för att trigga igång oåterkalleliga och mycket allvarliga klimatförändringar.