Den 26e maj röstar vi i ett ödesval för klimatet*

Enligt FN:s klimatpanel måste klimatutsläppen halveras fram till 2030 om vi ska ha en chans att hejda en katastrofal temperaturhöjning.

Greenpeace logo

*EU-valet ger dig möjlighet att påverka miljö- och klimatpolitiken i hela Europa - rösta!

Klimatförändringarna bryr sig inte om nationsgränser. Därför är det viktigare än någonsin att vi sätter upp ambitiösa klimatmål på internationell nivå, och håller oss till dem. Här har EU en chans att göra en världsförändrande insats, om bara rätt politiker sitter bakom röstknapparna (och röstar rätt).

Politiker som ger oss en framtid och inte en jord med smält permafrost och förstörd odlingsmark. Den 26 maj är det upp till dig och mig som kan rösta i EU valet att skicka rätt personer till Europaparlamentet. Planeten kan inte rösta, därför är det viktigt att vi gör det.

Naturskyddsföreningen har sammanställt en rapport som visar hur sittande parlamentariker har röstat i miljö- och klimatfrågor.

Läs rapporten

För att nå de klimatmål vi kommit överens om genom Parisavtalet och för att följa ledande forskning behöver vi krafttag inom i synnerhet fyra områden på EU-nivå:

...
1. Fossilfri infrastruktur

EU subventionerar och underlättar för fossilindustrin med hundratals miljarder varje år. Vi kan inte låsa in oss i storskaliga fossila infrastrukturprojekt som förutsätter fortsatt användning av energi och drivmedel som genererar skadliga växthusgasutsläpp.

Vi behöver ett EU där cykeln, kollektiva lösningar och elfordon premieras, där storskaliga investeringar görs på energi från sol, vind och vatten samt ett skifte från billiga flygstolar till moderna höghastighetståg.

...
2. Fossilfri finasmarkand

EU-länder och dess institutioner och företag investerar miljarder i fossila bolag och projekt som accelererar den globala uppvärmningen. Sedan 2013 har den Europeiska investeringsbanken lånat ut drygt 120 miljarder kronor till klimatskadliga fossila projekt. Statliga pensionsfonder i EU-länder investerar miljarder i flera av de största fossilbovarna i världen. Om vi ska kunna hindra en total klimatkatastrof måste vi förmå finansmarknaden att flytta pengarna från det som spär på klimatförändringarna och rikta om dem till hållbara investeringar. EU måste ta ledartröjan för att driva på denna utveckling.

...
3. Bioekonomi

Den sista naturskogen måste skyddas. Vi måste ha en politik som helt ställer om vilken skog vi avverkar, hur vi avverkar, och vad vi väljer att tillverka av skogen. 800 forskare har varnat Europaparlamentet för att rådande Bioekonomiska politik förvärrar den globala uppvärmningen. Oåterkalleliga skador på ekosystem, klimat och människors hälsa är att vänta om inget görs. Fossila bränslen är dåliga för klimatet, men det gör inte andra bränslen, ex. biobränslen från skogen, bra för klimatet. Atmosfären gör ingen skillnad på om koldioxiden kommer från fossil olja eller trä. Tiden för alla typer av engångsartiklar och drivmedel som förbränns är förbi.

...
4. Köttproduktion

Av EUs totala budget sväljs 40 procent, hissnande 365 miljarder Euro, drygt 3800 miljarder kronor, av unionens gemensamma jordbrukspolitik. Det är också den gemensamma jordbrukspolitiken som fått utstå i särklass mest kritik för att vara ineffektiv, kostsam och gå tvärt emot ledande forskning om klimat och miljö. Men det finns hopp! De EU-parlamentariker som väljs in till den kommande mandatperioden har makt och möjlighet att påverka hur EU:s jordbruks politik kommer se ut i framtiden! Därför är det otroligt viktigt att vi röstar fram dem som engagerar sig för ett hållbart jordbruk som slopar skattelättnader för klimatskadlig mat såsom kött och mejeriprodukter och istället främjar växtbaserade och ekologiska grödor.

Vad kan jag göra?

Det är upp till oss som röstar att se till att rätt personer skickas till Europaparlamentet i Bryssel! Här är några förslag på vad du kan göra!

Det viktigaste du kan göra är att använda din demokratiska rättighet att gå och rösta den 26 maj.

Fråga dem hur de ställer sig i frågorna vi tar upp i denna folder. Visa att vi stöttar dem i att ta de beslut som planeten kräver.

För att veta mer om vilka klimatåtgärder vi behöver vidta under kommande mandatperiod, och för att se vilka svenska parlamentariker som är mest klimatmedvetna, gå till Naturskyddsföreningens rapport.

Inför EU-valet kommer våra volontärer prata med människor runt om i Sverige om hur viktigt det är att rösta klimatsmart. Vill du hänga med?
Bli volontär