Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

kossor

 

Ökande köttkonsumtion hotar klimatet

Allt fler oroar sig över den effekt ökad köttkonsumtion i världen har på miljö och klimat. Boskapsuppfödare världen över har skövlat miljontals kvadratkilometer skog för att bereda plats för mer betesmark, vilket minskar naturens förmåga att ta hand om koldioxid från atmosfären. Industriell köttproduktion har också andra negativa aspekter som vanvård av djur, hög vattenåtgång och omfattande antibiotikaanvändning.

Industriell boskapsskötsel producerar stora mängder gödsel som förorenar mark och vattensystem och bidrar till ytterligare utsläpp av koldioxid, och ännu allvarligare växthusgaser som metan, vars klimatpåverkan är upp till 25 gånger kraftigare än motsvarande mängd koldioxid.

Vi måste börja fundera över vår köttkonsumtion och förändra våra matvanor. En mer växtbaserad kost är bättre för vår hälsa, vårt klimat, våra skogar, våra floder och hav, och för den globala livsmedelsförsörjningen.


Kött-fakta:

  • 75 procent av all jordbruksmark används för att föda upp boskap.

  • Boskapsindustrin är den enskilt största källan till kväve- och fosforföroreningar av åar, floder och kustnära vatten.