Presskonferens, Lena Ek, SSM, industrin, Miljödepartementet, 2012-11-15

På torsdagen genomförde så miljöministern det uppföljande mötet med kärnkraftsindustrin och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som Lena Ek aviserade efter Greenpeace aktion den 9 oktober där vi genomförde ett fredligt stresstest för att kontrollera säkerheten vid svenska kärnkraftverk.

Med tanke på att vi i år kunde ta oss in på i princip samma plats som när vi hälsade på vid Forsmarks kärnkraftverk år 2010 så var väl inte förväntningarna på några större åtgärder direkt högt uppskruvade.

Tvärtom är vi oroade över att kosmetiska åtgärdsplaner i en diffust avlägsen framtid inte leder till några substantiella förändringar i praktiken.

Oroande är istället regeringens planer på att införa en ”lex Greenpeace” och straffa miljöaktivister som visar på säkerhetsbrister med fängelse. Uppenbart missriktade åtgärder i ett försök att skjuta budbäraren.

Greenpeace agerar proaktivt och vår aktion har blivit en väckarklocka som på ett konkret sätt pekat på de stora säkerhetsbrister som finns vid svenska kärnkraftverk. För detta borde aktivisterna berömmas snarare än bestraffas.

Jag var med på presskonferensen igår och ställde en fråga till SSM: kommer ni kunna garantera en säker kärnkraft med de åtgärder som ni och industrin nu föreslår? ”100 procent säker kärnkraft finns inte”, löd svaret från den ansvariga Strålsäkerhetsmyndigheten.

Skönt att ha det utrett en gång för alla. Utifall att det finns någon som alltjämt trodde det.

Själv tror jag att Greenpeace arbete genom analyser, rapporter och aktioner om den osäkra kärnkraften inneburit en väckarklocka för många om de risker den innebär. Och jag är övertygad att vi därigenom tagit flera steg närmare ett 100 procent förnybart energisystem.