The “Akademik Lomonosov” the world’s first purpose-built floating nuclear power plant © Nicolai Gontar / Greenpeace

Denna monstrositet är världens första flytande kärnkraftverk. Det är nu på väg till Arktis.

Nej, det är inget skämt. Detta händer just nu.

Det är det ryska statliga Rosatom som byggt denna koloss som just nu bogseras genom Östersjön förbi Sverige, Danmark och Norge hela vägen till Murmansk där den kommer att laddas med radioaktivt kärnbränsle för sin vidare färd 5000 km genom Norra ishavet. Rosatom har siktet inställt på att börja bygga fler flytande kärnkraftverk likt detta och sälja till länder som Kina, Indonesien och Sudan.

Vi känner redan till riskerna med att borra efter olja och gas i Arktis känsliga miljö, men att addera ett flytande kärnkraftverk i mixen kan göra det hela sju resor värre. Här är varför:

1. Det är en katastrof som bara väntar på att hända

Artist's rendering of a floating nuclear power plant disaster © Denis Lopatin / Greenpeace

Kärnreaktorer som skvalpar runt i Norra ishavet är ett uppenbart hot mot Arktis känsliga ekosystem.

Rosatom har sagt att kärnkraftverket är “konstruerat med stor säkerhetsmarginal som överträffar alla tänkbara hot och gör reaktorn oövervinnerlig för tsunamis och andra naturkatastrofer.” Du minns kanske ett annat tillfälle då ett fartyg kallades “osänkbart”?

Detta flytande kärnkraftverk har dessutom konstruerats utan några som helst kontroller av oberoende experter. Detta var även ett problem i Tjernobyl.

Det flytande kärnkraftverkets platta bottenskrov gör det känsligt för extrema vågor och vindar som tsunamis och cykloner. En stor våg kan välta hela kärnkraftverket. Det är dessutom inte ett fartyg som kan förflytta sig själv ur fara ifall förtöjningarna skulle släppa,vilket ytterligare ökar risken för en allvarlig olycka. En kollision med ett isberg eller annat fartyg skulle kunna leda till att energiförsörjningen slås ut och påverka kylningen av reaktorhärden vilket i sin tur kan leda till ett radioaktivt utsläpp.   

2. Det skulle bli svårt att hantera en kärnkraftsolycka i Arktis 

Chernobyl Anniversary Action in Rome © Francesco Alesi / GreenpeaceAktivister sätter upp två tusen kors på årsdagen av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. © Francesco Alesi / Greenpeace

Det är så många saker som kan gå fel. Ett flytande kärnkraftverk kan översvämmas, sjunka eller gå på grund. Alla dessa scenarion kan leda till utsläpp av radioaktiva material.

I händelse av en kollaps skulle härden kylas med havsvatten. Detta kan verka som en bra idé, men när smältande bränslestavar kommer i kontakt med havsvatten kommer detta leda till en explosion och potentiellt fler efterföljande vätgasexplosioner som kan sprida stora mängder av radioaktiva isotoper i atmosfären och kontaminera mycket av den marina miljön i närområdet. Det innebär att fiskbestånd skulle kunna vara radioaktivt kontaminerade i åratal. Ett radioaktivt Arktis är inte ett vackert scenario. Områden runt Fukushima och Tjernobyl är redan svåra att hantera, tänk dig då att försöka göra det i ett nattsvart Arktis med bitande kyla och stormar.

3. Usla erfarenheter från atomdrivna skepp som isbrytare och ubåtar

Anti-nuclear action in Manila © Alanah Torralba / GreenpeaceProtest mot kärnkraft i Manilla © Alanah Torralba / Greenpeace

Listan över incidenter och olyckor med kärnkraftsdrivna isbrytare och ubåtar är lång.

Världens första kärnkraftsdrivna isbrytare, Lenin, hade en olycka som slog ut kylningen 1965 vilket ledde till en partiell härdsmälta. Den skadade reaktorkärnan dumpades ett par år senare i havet. 1970 startade reaktorn ombord på en rysk kärnubåt (K-320) av sig själv i hamnen Krasnoye Sormovo vilket ledde till stora radioaktiva utsläpp och hundratals människor exponerades. En olycka vid laddningen av bränsle till reaktorn av en annan rysk kärnubåt 1985 utsatte 290 arbetare för radioaktiv strålning vilket ledde till 10 dödsfall och 49 skadade. Listan bara fortsätter.

Om Rosatoms planer på att bygga en flotta av dessa flytande kärnkraftverk blir verklighet skulle det innebära en kraftigt ökad risk för fler kärnkraftsincidenter och olyckor.

4. En flytande soptipp för kärnavfall

Barrels of nuclear waste © Bernd Hoff / GreenpeaceTunnor med radioaktivt kärnavfall © Bernd Hoff / Greenpeace

Vi har redan mer kärnavfall än vi kan ta hand om. Vi behöver inte mer.

Reaktorerna i dessa flytande kärnkraftverk är mindre än konventionella kärnkraftverk på land och kommer behöva byta bränsle vartannat eller var tredje år. Det använda kärnbränslet kommer då förvaras ombord under de 12 år som reaktorerna beräknas vara aktiva. Det betyder alltså att radioaktivt avfall lämnas guppande i Arktis hav i åratal.

Detta är inte bara oerhört riskabelt, det finns fortfarande ingen säker plats att transportera det använda kärnbränslet till när det kommit i land. Ingen energikälla borde producera farligt avfall som måste hanteras 100 000 år innan det blir ofarligt.

5. Det handlar om att använda kärnkraft för att utvinna olja och gas.

 Oljerigg i Arktis © Christian Åslund / Greenpeace

Som om ett flytande kärnkraftverk i arktiska vatten i sig inte skulle vara absurt nog är hela syftet med att bygga och transportera det att underlätta för Ryssland att utvinna mer olja och gas i Arktis.

Att fortsätta utvinna fossila bränslen och till och med öka produktionen av olja och gas från extrema miljöer som Arktis är naturligtvis en katastrofal idé för både klimatet och miljön.