Greenpeace historia genomsyras av kampen mot kärnvapen och kärnkraft. På 70-årsdagen av bombningarna av Hiroshima påminns vi om konsekvenserna av kärnenergi, och den  folkrörelse som kämpar för nedrustning och för att skapa en säkrare och hållbarare framtid för människor i Japan och världen.

För sjuttio år sedan släpptes världens första atombomber över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki, skapade "svampmoln", och dödade mer än 450 000 människor. Bombernas fasa etsades in i de överlevandes minne för alltid, och lever kvar i medvetandet hos människor runt om i världen. En påminnelse om att undvika användning av kärnvapen i framtiden.

Snabbspola sedan fram till 2011 då tsunamin som utlösts av en jordbävning och mätte 9,0 skakade norra delen av Japan, och resulterade i Fukushima-katastrofen, den största kärnkraftsolyckan sedan Tjernobyl 1986. Tiotusentals människor inom 20 kilometers avstånd från katastrofzonen tvingades evakuera och människor förlorade sina hem och försörjning när hela samhällen förvandlades till spökstäder.

Trots regeringens ansträngningar att sanera området visar Greenpeace Japans senaste mätningar fortfarande strålningsnivåer som är alldeles för höga för att tidigare invånare bör återvända. Trots det vill den japanska regeringen att de ska flytta tillbaka, och lanserar en "tvångspolicy" som innebär att de evakuerade skall vara tillbaka senast i mars 2017, och att den ekonomiska ersättningen till de drabbade kommer att upphöra 2018.

Regeringen verkar fast besluten att ignorera historiens lärdomar. De driver envist på en återuppstart av kärnreaktorerna, trots den pågående nukleära krisen i de regioner som drabbades av haveriet.

Vi har sett kärnvapnens konsekvenser. Vi har sett konsekvenserna av kärnkraft. Japans premiärminister, Shinzo Abe, bör lova "inget krig och varaktig fred" för att hedra 70-årsdagen av Hiroshima och Nagasaki, och bidra till en fredlig och kärnkraftsfri värld för kommande generationer.

Junichi Sato är generalsekreterare för Greenpeace i Japan