Om du har besökt Århus i Danmark eller Karlshamn i Sverige, kanske du har sett de stora fabrikerna som ingår i Aarhuskarlshamn-koncernen. Det är här, på dessa illaluktande otrevliga platser, som AAK förädlar palmolja till vegetabiliska fetter. Dessa fetter används sedan i nästan alla livsmedel; från choklad och snacks till djupfryst mat. Vi hittar det i svenska butiker - från Findus friterade fisk, Cloettas Polly, Coops margarin, Marabous Daim, IKEA:s chips, till Arlas Lätt & Lagom, Smör och Rapsolja.

AAK:s nya policy om palmolja förbinder dem att sluta köpa och sälja "smutsig palmolja" och kapa länken till skogsskövlingar. AAK måste nu se till att alla deras leverantörer garanterar att ingen palmolja produceras i torv- och regnskogsområden, att de respekterar rättigheterna för ursprungsbefolkningar och andra lokala samhällen, och de måste visa full spårbarhet för palmoljan ner till plantagenivå.  

Detta är ett enormt steg för ett företag som för bara sex månader sedan sågs som det stora hindret för att endast "ren" palmolja skan finnas på den nordiska marknaden. 

För att få lite perspektiv - palmolja är den enskilt största orsaken till skogsskövlingar i Indonesien och ett växande hot i Afrika. AAK är den största palmoljehandlaren i Norden, och en av de största i Europa. AAK:s beslut kan vara ett viktigt steg för att omvandla palmoljemarknaden i Norden och i Europa genom att förbjuda sina leverantörer att förstöra skogar och torvmarker.

Regnskog i centrala Kalimantan, Indonesien.

Detta är potentiellt en viktig seger för världens regnskogar; men AAK måste dömas efter sina handlingar, inte bara sina ord.

Greenpeace har, tillsammans med våra anhängare, redan påverkat konsumentföretag som Procter & Gamble, Colgate, Marabou och Cloetta, och producenter som Wilmar International. Det pågår ett skifte i varje del av palmoljeleveranskedjan. Vi är nu ett steg närmare att rädda de indonesiska regnskogarna, och ett steg närmare att göra den genomsnittliga matkassen fylld med "hållbara" varor i stället för dåligt samvete.

Men även om AAK:s nya policy är en del av denna utveckling innehåller den ett par brister: den definierar inte vad en skog egentligen är, och den saknar en tidsplan för när företagets leverantörer ska följa de nya kraven.

För att skydda alla skogar och torvmarker måste AAK kräva av sina leverantörer att följa en strikt tidslinje, de måste förtydliga vad de menar med ”skog” och använda samma definition som andra stora palmoljejättar, såsom Wilmar International. Så länge bulldozrarna far fram kan inte AAK garantera schysst palmolja.

Greenpeace kommer nu granska hur AAK agerar framöver. Det är en sak att ha en policy på papper, en annan att se vilka faktiska förändringar som sker på plats.

Tillsammans kan vi fortsätta att främja denna utveckling - tills hela industrin enbart handlar med schysst palmolja. Enskilda människors engagemang och publika påtryckningar är de bästa verktygen vi har för att detta ska bli verklighet.

Hjälp oss att fortsätta omvandlingen av palmoljeindustrin!