Idag utförde vi en kolprotest hos Vattenfall nere i tyska Hamburg. ”Vattenfall snackar vind, kränger kol” står det på en av våra banderoller. Vattenfalls vd Magnus Hall och näringsminister Mikael Damberg är där för att fira invigningen av Vattenfalls nya vindkraftspark DanTysk, samtidigt som Vattenfall just nu försöker sälja allt sitt kol – istället för att lägga ner det.

Vi är på plats för att uppmärksamma de närvarande makthavarna på att vindkraft är bra men att det inte ensamt kan vara lösningen för Vattenfall. För att reducera de enorma klimatutsläppen från företaget, större än hela Sverige, måste allt brunkol Vattenfall äger stanna i marken.

Under de senaste 15 åren har Vattenfall tjänat mycket pengar på brunkolsverksamheten. Att sälja nu, i ett läge där Tyskland själva har ställt upp ambitiösa klimatmål, går helt emot den svenska regeringens poltik på egna områden. Inget blir bättre av att Vattenfall säljer sitt tyska brunkol. Tvärtom. Det enda som händer är att någon annan står för utsläppen.

Att se till så att brunkolet stannar i marken är det viktigaste beslutet en svensk regering kan ta för att hjälpa klimatet. Nu tänker vi hjälpa svenska och tyska politiker att förstå vikten av att fatta beslut som leder till minskade utsläpp. 

Skriv på uppropet på samstaide.se