Idag släpptes de 24 aktivister som har suttit anhållna efter onsdagens fredliga protestaktion på Oskarshamns kärnkraftsverk. Aktivisterna protesterade mot att reaktorer som har passerat sin tekniska livslängd tillåts fortsätta vara i drift trots de dramatiskt förhöjda säkerhetsrisker det innebär.

Oskarshamns kärnkraftverk har två av Europas äldsta reaktorer som redan nu visar på tydliga ålderstecken. Många fler säkerhetsincidenter inträffar på dessa reaktorer, de står still oftare och har nödstoppats dubbelt så många gånger.

I samband med protesten kunde aktivisterna konstatera att kärnkraftverkets skydd mot yttre hot är katastrofalt lågt. 18 min tog det för 6 personer att ta sin innanför de tre säkerhetsstaketen och klättra upp på reaktortaket för att hänga en banderoll med budskapet ”tid för pension”.

Tid för pension i Oskarshamn

Det är tredje gången på två år som Greenpeace aktivister testar skyddet på svenska kärnkraftverk genom att ta sig in på skyddat område. Både ansvarig minister Lena Ek och strålsäkerhetsmyndigheten har efteråt reagerat på de säkerhetsbrister Greenpeace aktioner visat på och gjort åtgärder för att förbättra det, även om dessa åtgärder bevisligen varit långt ifrån tillräckliga. Det visar på den tydliga samhällsnyttan i aktivisternas handlande.

Greenpeace principer om icke-våld och civil olydnad inbegriper ett personligt ansvarstagande. Det innebär att aktivisterna alltid infinner sig i rätten för att stå för sina handlingar. Självfallet gällde detta även den här gången. Det är därför både okunnigt och magstarkt av åklagare Johan Henningsson att jämföra aktivisterna med yrkeskriminella.

Skulle det inträffa en kärnkraftsolycka i Sverige skulle det innebära enorma kostnader för samhället. Förutom den uppenbara miljökatastrofen skulle många människor tvingas flytta från sina hem för att kanske inte kunna återvända under sin livstid. Olyckan i Fukushima beräknas kosta 1500 miljarder svenska kronor.

Till skillnad från operatörernas nonchalanta avfärdande och myndighetens slappa hantering av de säkerhetsbrister som påvisats så tar aktivisterna ansvar för att en liknande katastrof inte ska upprepas. Det är jag, och troligtvis många med mig, mycket tacksam för.