Förra veckan röstade Brasilianska senaten för en lagförändring av den så kallade Forest Code, som kommer försämra skyddet för Amazonas avsevärt. Men som tur är finns det fortfarande hopp. Hoppet står till den Brasilianska presidenten Dilma Rousseff som kan lägga in sitt veto mot lagförändringen. Du kan uppmana president Dilma Rousseff att rädda Amazonas!

Amazonas är inte bara ett hem för var tionde art på planeten(!), utan tar även upp koldioxid och kan hjälpa oss undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna. Men om skövlingen av regnskogen i Amazonas däremot fortsätter att öka i samma takt som idag blir Amazonas en del av problemet istället för en del av lösningen. Skogavverkningen bidrar inte bara till ökade utsläpp av växthusgaser som leder till temperaturrökningar, utan på grund av återkopplingsmekanismerna kan man förvänta sig ökade skogsbränder och därmed ännu högre utsläpp. Vissa forskare diskuterar redan om att det kan gå så långt att Amazonas försvinner helt.

Brasiliens jordbruksindustri har lobbat hårt för den nya lagen, som kommer innebära att storleken på områdena som skyddas minskar, de som avverkat illegalt kommer undan ostraffat och de lagar som finns kommer inte följas upp i lika stor utsträckning som tidigare.

Men vi har inte gett upp hoppet utan kommer fortsätta kämpa för att Amazonas ska skyddas och sätta tryck på Brasiliens regering precis som vi gjorde utanför Brasiliens ambassad i Stockholm och på andra platser runt om i världen för någon vecka sedan.

Var med i kampen för att skydda Amazonas genom att uppmana president Dilma Rousseff att lägga in sitt veto mot den nya lagen!