Idag lanserar vi en uppdaterad version av Energy [R]evolution för EU. Rapporten har tagits fram tillsammans med EREC – European Renewable Energy Council och modulerats av DLR, ett tyskt institut för teknisk termodynamik. www.energyblueprint.info

Förnybar energi utgör idag 12,5 % av Europas energi och kommer öka till 20 % år 2020. Vår rapport förutspår att andelen kan öka till 40 % år 2030 och 90 % år 2020. Men för att det ska bli verklighet krävs målsättningar så att det skapas en långsiktighet för energisektorn.

EU måste därför anta ambitiösa målsättningar för förnybar energi till år 2030 och i den processen måste naturligtvis Sverige vara en av de pådrivande krafterna, allt annat vore en skandal. Vissa aktörer och nationer har velat ha målsättningar för ”koldioxidneutral” energiproduktion men det är inget annat än en täckmantel för kärnkraft och CCS och ett spår som den industrin försöker få politiker att driva för att de vill ha subventioner.

Vi befinner oss nu i ett läge där vi politiskt måste välja att fortsätta på det spår vi slagit in på, så att vi kan säkra en hållbar utveckling som räddar klimatet.

Rapporten visar också att vi kommer att få 500 000 nya jobb inom energisektorn i EU om vi ser till att genomföra satsningarna på förnybart och energieffektiviseringar. Bara i Sverige kan vi få 60 000 nya jobb till år 2020. Dessutom får vi ett säkert energisystem där vi inte behöver oroa oss för att någon av Europas gamla farliga reaktorer ska kollapsa.

Vår internationella energiexpert Sven Teske:

”Varje höjning av oljepriset med 1 euro kostar europeiska medborgare 400 miljoner euro per månad. Genom att styra om energisystemet kan vi halvera vårt oljeberoende till 2030. Förnybar energi, tillsammans med hårdare krav på energieffektiviseringsstandarder för bilar och byggnader kommer vitalisera hela vårt samhälle och spara oss miljoner euros.”

ERECs generalsekreterare Josche Muth:

 ”Det finns ett behov av bindande 2030-målsättningar för förnybar energi för att investerare ska känna förtroende, för att stimulera industrin och framförallt för att hjälpa till att skapa nya jobb och teknologisk innovation som en väg ut ur den ekonomiska krisen.”