Andreas Bergström

För tillfället befinner jag mig väster om södra udden på Grönland för att protestera mot oljeprospekteringen som ska genomföras under den arktiska sommaren. Vi har funnit Leiv Eiriksson, den enda riggen som skickats upp detta år för att borra efter olja norr om polcirkeln.

Riggen ägs av det skotska företaget Cairn Energy som skickats som förtrupp till Arktis för att ta reda om det finns möjlighet att utvinna de 13 % av jordens outnyttjade oljereserver man tror ska finnas där.

Oljeriggen Leiv Eiriksson med vårt fartyg Esperanza i förgrunden. © Greenpeace/Steve Morgan

 

Cairns har skickats iväg först för att de är, enligt dem själva, duktiga på oljeprospektering i svåra förhållanden. För lätt är det inte att hålla på med sådant norr om polcirkeln. Dels är det ständigt stora isberg som driver mot oljeriggen och de måste undvikas.

Dels har man en väldigt kort tidsfönster på sig innan havsisen lägger sig och det blir omöjligt att borra. Så kort är det tidsfönstret, säger de själva, att man inte har tid att borra en nödbrunn för att lätta på trycket vid ett eventuellt läckage. Det innebär att läckage som sker vintertid kan pågå i alla fall under den vintersäsongen utan att man kan göra något åt det, och i värsta fall upp till några år.

Jag tycker oljeprospekteringen är fel av två anledningar: Dels så är vi alla överens om att klimatförändringarna kommer få enormt negativa konsekvenser för jordens framtid och det sista vi behöver nu är mer olja, utan istället gå över till en energiproduktion och transportsektor som inte är beroende av denna olja. Dels så har vi ju också sett vad som sker om något går snett på dessa off-shore borrningar som i t.ex Mexikanska golfen. Om detta skulle ske i Arktis så påverkas ett ekosystem med mycket sämre resiliens än ekosystemen längre söderut.

Dessutom drabbar det områden där vi har mycket sämre infrastruktur för att försöka lindra effekterna av ett eventuellt oljeläckage. Arktis utgör ett mycket känsligt och avlägset område som redan nu drabbas hårdare av klimatförändringar och andra miljöproblem än övriga delar av världen. Där måste vi undvika ytterligare påfrestningar på miljön såsom oljeborrning.

mvh Andreas