Arktis är inte som Las Vegas. Vad som sker i Arktis stannar inte där, det påverkar oss alla. Därför är det upp till oss alla att reagera när Arktis smälter inför våra ögon, vi måste kräva av våra regeringar att de slutar tänka så kortsiktigt.

Forskare på havsisen

De forskare som just nu befinner sig vid den försvinnande iskanten i Arktis är helt chockade av vad de ser. Det som på satellitbilder visserligen är oroande blir i verkligheten personligt och mycket skrämmande.  Sedan ett par veckor tillbaka slås nya minimumrekord varje dag för isen i Arktis. Ombord på vårt skepp Arctic Sunrise finns tre forskare, Nick Toberg från Cambridge University, Julienne Stroeve från National Snow and Ice Data Center (NSIDC) och Ettore Predetti från Scottish Marine Institute. De är alla överrens om att minskningen av havsisen är alarmerande och att Arktis snart kommer vara helt isfritt på sommaren, med stora konsekvenser för allt och alla som lever där.

Ett isfritt Arktis får också stora konsekvenser globalt. En av de viktigaste funktionerna för Arktis is är att den reflekterar solens strålar. När isen försvinner tas värmen från solen upp av vattnet istället och det ökar uppvärmningen av planeten. Nick Toberg har räknat på vilken effekt den isavsmältning som redan skett har på klimatet.

-   Det betyder att förlusten av de senaste 4 miljoner kvadratkilometer sommaris (vad vi har förlorat sedan man började mäta 1979) kommer att värma klimatet minst lika mycket som de senaste 25 årens mänskliga koldioxidutsläpp. Vi kickar verkligen upp hastigheten av den globala uppvärmningen, säger Nick Toberg.

Det är orimligt att vi nu tillåter att oljebolagen följer issmältningen in i Arktis i sin jakt på mer av de fossila bränslen som orsakat uppvärmningen. Om vi inte slutar förorena vår atmosfär med växthusgaser kommer det inte spela någon roll vilka skattelättnader vi har infört eller vilken jobbpolitik vilket parti har. Utan en fungerande planet kan vi inte överleva här, det måste vara första prioritet!

Therese