Therese JacobsonJag har nu i många månader lyssnat på politiker och tjänstemän om vad Sverige har för tankar med sitt ordförandeskap i Arktiska rådet. Det har ibland känts hoppfullt och ibland känts riktigt illa. Men nu är det dags att packa väskorna och åka till Grönland och försöka ta reda på vad de egentligen ska göra.

Nästa vecka är de arktiska staternas utrikesministrar samlade i Nuuk på Grönland för ett toppmöte i Arktiska rådet, då Sverige ska inleda sitt två år långa jobb som ordförandeland. Det är nu det är upp till bevis!

Arktis är fantastiskt och jag längtar verkligen efter att komma dit. Att få se den storslagna naturen och träffa människor från kulturer som har haft Arktis som hem i flera tusen år. Men jag är också orolig för att själva mötet ska bli en besvikelse. Sverige har hittills varit mycket duktigt på att prata fint om Arktis och bekymrat uttala sig om de stora hoten med klimatförändringar, föroreningar och annat. Men vackert tal ändrar ingenting, och frågan är om Sverige tänker satsa på riktigt.

Arktiska rådet har av medlemsstaterna framställts som en framgångssaga helt utan konflikter. Problemet är att man för att undvika konflikter har undvikit de svåra frågorna. Som de enorma risker man utsätter Arktis för med den pågående och utökande oljeutvinningen. Om medlemmarna i Arktiska rådet tog konsekvenserna av att det inte finns teknik, kunnande eller förutsättningar för att hantera stora oljeutsläpp i Arktis skulle man stoppa oljeutvinningen och alla planer på att borra efter ny olja. Istället pratar man om att det vore bra om man kunde samarbeta mera kring de här frågorna. Det räcker inte! Detsamma gäller klimathotet. I Arktis märks klimatförändringarna redan tydligt, men ändå går inte de arktiska staterna i främsta ledet för att minska världens koldioxidutsläpp.

Jag hoppas att jag i Nuuk kommer att få höra Sveriges representant, utrikesminister Carl Bildt, presentera ett konkret och tydligt mål för Sveriges ordförandeskap som tar rejäla steg mot ett faktiskt skydd av Arktis sårbara och fantastiska miljö. De oacceptabla riskerna med oljan måste upp på bordet, så även hoten från industriella fiskeflottor (som ser Arktis orörda hav som ytterligare ett område man kan bottentråla sönder i jakten på fisk) och konsekvenserna av en ökad sjöfart. Jag kommer att göra allt jag kan för att politikerna ska göra det de måste: skydda Arktis.

- Therese Jacobson