Sågverk i mitten av skogen, nära floden Curuá do Sul, Pará State.

 

Ingen vill dekorera sin trädgård med timmer som har stulits från Amazonas regnskog. Men när du köper virke från vissa delar av Brasilien är det dock vad du riskerar att få. Olaglig skogsavverkning är norm i Brasilianska Amazonas, där timmer huggs ner illegalt och förses med falska papper i industriell skala.  

Så varför säljer det svenska företaget IB Industries International, med huvudkontor i Göteborg, trädgårdstrall tillverkad av det sällsynta Amazonträslaget, Ipe, som kommer direkt från Amazonas?

Trädslaget Ipe, brukar kallas den “nya mahognyn”, och används till bland annat altangolv. I den globala undersökningen har träslaget återfunnits i bland annat golv hos kändisar som Angelina Jolie, Donald Trump och Kim Basinger. 

 

 

Provinsen Pará i Brasilien säljer hälften av allt timmer som kommer till Europa från Amazonas. Nästan 80 % av avverkningen i provinsen är olaglig. Skogsavverkare och sågverk bedriver därför smarta bedrägerier som förser olaglig timmer med täckmantlar.

IBI International är kopplat till fyra skandalföretag i Brasilien genom exportören AP Souza Nieves Madeiras, som exporterar timmer från skogsbruksföretagen Vitoria regia, Virola Jatoba, Busnello och Tecniflora.

 

Bevis på olovlig kolutvinning och aktiv röjning av skog mitt inne i Amazonas, i området Vitória Regia i Pará staten.

 

A.P Souza har obetalda böter i mångmiljonklassen (bland annat en på 14,5 och en på 19,5 miljoner SEK) i Brasilien för att använda naturresurser utan licens eller tillstånd från myndigheterna, och för att ha skapat och presenterat falska vilseledande miljörapporter.

Så hur kan IBI garantera att timmer de köper från dessa exportföretag är lagligt, då de förfalskar information och papper samt har dömts och bötfällts för det? Detta är skandalöst, men det kan också vara olagligt.

Greenpeace har idag lämnat in en klagan till Skogsstyrelsen, den myndighet som ansvarar för genomförandet av EU:s timmerförordning i Sverige.  

EUTR ska förhindra olaglig tropiskt timmer från att komma in på den svenska (och europeiska) marknaden. Ändå har något gått fel eftersom olaglig timmer fortfarande kommer in i landet. Skogsstyrelsen har nu ansvaret för att utreda fallet, och se till att detta upphör.

Du kan hjälpa till! Skriv på vårt upprop så att vi gemensamt kan skydda Amazonas och få företag att sluta sälja plundrad virke.