Den undermåliga säkerheten på Ringhals har varit uppe till diskussion ett flertal gånger de senaste åren. Just nu står alla reaktorerna stilla på grund av den brand som inträffat då en dammsugare glömts kvar.

Efter branden upptäckte man också kvarglömt svetsavfall från 80-talet i nödkylsystemen på två av reaktorerna.  Om inte nödkylsystemen fungerar som de ska och kärnkraftverken får problem skulle det kunna resultera i värsta möjliga mardrömsscenario – en härdsmälta.

Inte nog med att själva produktionsstoppet kostar Ringhals 1,8 miljarder, det blir också kostsamt för svenska elkunder då vi år efter år tvingas importera dyr el på grund av att kärnkraften har så låg tillförlitlighet.

Ringhals som förväntas leverera en femtedel av Sveriges elförsörjning men klarar inte av sin uppgift.

Vattenfall har fatalt misslyckats med sin energiproduktion både i Sverige och utomlands. De två kolkraftverk man äger i Tyskland har stått stilla sedan 2007 och samtidigt fortsätter företaget satsa på kolkraft. Det är inte försvarbart att ett statligt ägt företag agerar på det här sättet. Det är dags att ägaren – regeringen - kräver skärpning.

Ringhals har redan stått under särskild tillsyn från strålskyddsmyndigheten sedan 2009 på grund av alla de tidigare säkerhetsbrister man haft och nu börjar SSM tappa tålamodet och hotar med att stänga kärnkraftverket helt om inte åtgärder vidtas.

I Japan har man sedan katastrofen i Fukushima började klarat sig med bara 11 av landets 54 reaktorer. Vi kan klara oss utan Ringhals. Faktum är att vi redan tvingas göra det, år efter år.

Så här ställer vi om till säker elproduktion