Det är skönt att jobba i medvind. Dagens nyhet från Ekot att kärnkraftsmotståndet, enligt en undersökning från SOM-institutet, håller i sig ger råg i ryggen och förhoppningar om att vi i Sverige om en inte alltför avlägsen framtid kan lägga kärnkraftsparentesen bakom oss.

Åtminstone om våra politiker lyssnar till opinionen.

Beklagligt därför att Socialdemokraterna i helgen, trots kritik, inte tog bort den defensiva meningen ur det så kallade Framtidskontraktet om att kärnkraften ”kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver”. Politik handlar om att vilja. Det är därför bra att Socialdemokraterna vill göra ”kraftfulla satsningar på förnybar energi och energieffektivisering”. Samtidigt är det beklagligt att vi nu kan konstatera att partiet till och med släpar efter opinionen i kärnkraftsfrågan.

Politik är också opinionsbildning. Den som först vågar slå fast en plan för när kärnkraften kan ersättas med förnybara energikällor lär få opinionen med sig och framtiden för sig.

Ringhals - riskabel reaktor?

Huvudargumentet mot kärnkraften är de risker som den medför. Greenpeace skriver i rapporten Riskabla reaktorer att våra kärnkraftverk har så stora säkerhetsproblem att vi omgående måste ta våra 10 reaktorer ur drift.

Vi trodde vi var radikala. Men jag får erkänna. Vi ligger i lä.

Jag läste i New York Times att den fd chefen på den amerikanska kärnkraftsmyndigheten, U.S. Nuclear Regulatory Commission, dömer ut samtliga av USA:s 104 kärnreaktorer på grund av säkerhetsbrister som inte kan åtgärdas och säger att de bör ersättas av ny teknologi.

Ny teknologi kan och bör innebära förnybar energi. Det är nu dags att vi sätter ned foten, skrider till verket och ersätter kärnkraften skriver Birgitta Olsson, docent i företagsekonomi, tidigare sakkunnig i energifrågor hos den socialdemokratiska regeringen och f d utredare på fackförbundet IF Metall i en läsvärd artikel i Sydsvenskan.

Nu när både folket, experter och ekonomer är kritiska till kärnkraften är det dags för våra politiker att visa var viljan och visionerna finns!