Appar och webbsidor kan vara stora klimatbovar, eftersom det går åt massor av energi när miljoner människor använder dem. Och en av värstingarna är videotjänsten Netflix, som använder en stor andel fossila bränslen, enligt en färsk granskning av Greenpeace i USA.

Därför uppmanar vi nu Netflix och andra nättjänster att göra ett ryck och byta till rena energikällor – och vi behöver din hjälp!

House of Coal

Sedan 2010 har Greenpeace uppmanat nätjättarna att ställa om till förnybar energi. Facebook, Apple och Google har redan gjort stora framsteg. Och nu behöver världens överlägset största videotjänst en knuff för att ta sig ur sitt föråldrade tankesätt.

Strömmad video växer och väntas stå för 80 procent av trafiken på internet år 2020. Enbart Netflix står för över en tredjedel av internettrafiken i Nordamerika, och de expanderar över hela världen.

Ett stort problem är att det saknas fullständig öppen information om Netflix energikällor. Detta är oacceptabelt, särskilt mot bakgrund av att företag som Facebook och Apple delar sådan information helt öppet. Netflix använder servrar hos Amazon Web Services och lokala leverantörer. Inte heller Amazon Web Services offentliggör fullständig information om sin energikonsumtion, men Greenpeace USA:s granskning visar att de huvudsakligen drivs med fossila bränslen som kol och gas.

Netflix måste ta sitt ansvar och se till att de växer med hjälp av förnybar energi istället för fossila bränslen.

Du kan hjälpa till! Skriv på vår namninsamling och be Netflix gå över till 100 % förnybar energi!

Vill du veta mer om hur dina favoritappar påverkar klimatet? Ladda hem och läs rapporten Clicking Clean.