Sverige och landsbygdsminster Eskil Erlandsson går på EU-parlamentets linje i reformen av den gemensamma fiskeripolitiken och håller bl a fast vid att förbudet mot att slänga fångad fisk överbord inte ska innehålla en massa undantag. Det står klart sedan EU:s fiskeriministrar slutligen bestämt hur de vill att EU:s fiskeripolitik ska reformeras.

Efter en riktig nattmangling kallade fiskeriministrarna till en presskonferens kl. 05.45 i morse. Snart stod det klart att Sveriges representanter, trots mina tidigare farhågor, verkligen gjort allt de kunnat för att inte Frankrike, Spanien, Portugal med flera totalt skulle sänka ministerrådets förslag till nya regler för fisket i EU.

Flera medlemsländer uttalade stöd för EU-parlamentets och Sveriges mer genomgripande reformlinje.  Men Eskil Erlandsson valde ändå till slut att säga nej till majoriteten av fiskeriministrarnas urvattnade kompromissförslag. Ett bra beslut.

-          Ministerrådets förhandlingsposition visar att det inte fullt ut accepterar idén med ett utkastförbud, vilket är olyckligt. Förslaget skulle göra det möjligt att kasta bort nära tio procent av vilken fångst som helst, vilket motsvarar 500 000 ton fisk per år i EU. Därför kan jag inte ställa mig bakom positionen ”, sade Eskil Erlandsson tidigt i morse. (3 min in i videon)

Utifrån givna förutsättningar kunde inte Eskil Erlandsson spelat sina kort bättre. Sveriges nej ger nu EU-parlamentets förhandlare, den tyske socialdemokraten Ulrike Rodust, en fördel i den kommande förhandlingen mellan ministerrådet, EU-parlamentet och kommissionen. Det finns med andra ord gott hopp om att slutresultatet blir betydligt bättre än ministrarnas förslag.

I förhandlingen, som slutligen ska fastställa det nya regelverket, har formellt ministerrådet och parlamentet lika stor makt medan EU-kommissionen främst är med som en medlare. Men självklart påverkas både ministerrådet och parlamentet av hur god uppslutning de lyckats skapa bakom sina förslag. Eskil Erlandssons nej stärker EU-parlamentets position och ökar chanserna att bra skrivningar som skyddar havsmiljön och fiskbestånden överlever slutförhandlingen

Sverige och EU-parlamentet vill till exempel ha ett förbud mot utkast utan kryphål och undantag, vilket är fullt möjligt enligt en ny brittisk studie.

Greenpeace visade nyligen hur svårt det kan vara att i praktiken övervaka förbud mot utkast i rapporten Fiskare som fuskar. Med undantag som gör det möjligt att slänga nära var tionde fisk överbord blir övervakningen av utkastförbudet helt omöjlig – därför är det bra att Sverige och EU-parlamentet nu fortsätter att strida för att all fångst som inte kan överleva ska behållas ombord.

Lyckas EU:s ordförandeland Irland hålla sin tidplan kommer reformen av fiskeripolitikens grundförordning, där utkastförbudet ingår, att slutligen spikas i slutet av juni i år.