Idag upptäcktes en brand i reaktorinneslutningen i reaktor 2 på Ringhals. Branden upptäcktes i samband med att man utförde trycktest i reaktorn som just nu är avstängd för revision. Exakt vad som orsakat branden är ännu inte säkerställt och man kommer inte kunna gå in i byggnaden förrän imorgon.

Det finns som tur är inget kärnbränsle i reaktorn eftersom man håller på med revisionen. Reaktorn kommer med all sannolikhet att nu behöva hållas stängd under längre tid än planerat eftersom smuts från bränder inte är något man vill ha inne i reaktorinneslutningen.

Det är snarare regel än undantag att problem har uppstått eller upptäckts vid revisionerna av de svenska kärnkraftverken. De som efter kärnkraftskatastrofen i Fukushima talat om att vi inte ska jämföra med Sverige med vad som händer i Japan lär nog tala med lite lägre ton framöver.

Kärnkraftens problem handlar vare sig om jordbävningar eller tsunamis, de handlar om att det är ett extremt riskabelt och känsligt sätt att tillverka energi på. Vi vet att vi var otroligt nära en härdsmälta i Forsmark 2006 och att det inte finns något som garanterar att inte mycket allvarliga problem kan uppstå igen. Men istället för att göra en riskanalys och ta till oss av informationen fortsätter vi i Sverige att uppgradera våra reaktorer och förlänga livstiden för dem när det från början inte var tänkt att hålla dem i drift mer än 25 år.

Sen kan man också fråga sig hur bra det är med en energiproduktion som hela tiden står stilla på grund av problem (oftast när elen behövs som mest). Är det basen till ett robust, levereanssäkert energisystem? Förra året levererade kärnkraften endast 55 TWh, året innan 50 TWh (rekordlåga siffror). Att folk är upprörda över de höga elpriserna som uppstår på grund av att kärnkraften inte levererar har väl inte undgått någon. Alla tror att vi har så höga elpriser för att vi behöver mer kärnkraft när det i själva verket beror på att vi inte har avvecklat kärnkraften.

Kärnkraft är inte ett optimalt sätt att få fram energi på och när det finns förnybara alternativ som både är billigare, skapar fler arbetstillfällen och dessutom räddar klimatet kan inte jag förstå varför vi vill ta den risk det innebär att fortsätta med kärnkraftsgalenskaperna. Vem tjänar på att vi utsätts för den här risken kan man fråga sig? Inte är det du, inte är det jag.

- Isadora Wronski