Greenpeace överlämnar en utskuren figur i verklig storlek av president Dilma som rättvisans gudinna Justitia

President Dilma som rättvisans gudinna Justitia med uppmaningen "Var rättvis mot skogen. Lägg ditt veto mot den nya skogslagen"

Idag lämnade vi över en present till den brasilianska ambassaden med en uppmaning att president Dilma måste lägga in sitt veto mot den nya skogslagen som kongressen nyligen röstat igenom. Med vår gåva vill vi symbolisera att Dilma har två val. Antingen låter hon den nya skogslagen skövla Amazonas regnskog och driva på klimatförändringarna, eller så lägger hon in sitt veto mot hela lagtexten och stödjer istället en lag som ger Amazonas ett permanent skydd. Vi gick dit med en delegation och blev mottagna av första sekreteraren som tog emot vårt brev till ambassadören. Han lovade att framföra till den brasilianska regeringen att vi varit där och uttryckt vår starka oro.

Men det är inte bara vi som är bekymrade. Nästan 80 procent av alla brasilianare vill inte ha den nya sämre skogslagen och de får starkt stöd av människor runt om i världen. Greenpeace har påbörjat en massmobilisering av protester tillsammans med Avaaz och WWF och har redan fått in nästan 2 miljoner namnunderskrifter. Du kan också vara med och påverka.

Det finns fler hot mot Amazonas. I Brasilien deltog vårt nya flaggskepp Rainbow Warrior III igår i sin första aktion. Aktionen var mot ett skepp som används för att frakta så kallat råjärn, som används för att tillverka stål till bl.a. bilindustrin i USA. Under två år har vi samlat bevis för hur produktionen av järnet driver på skövlingen i Amazonas. Det krävs nämligen stora mängder energi för den här processen. För att få energi för järnproduktion huggs träd ned för att bli träkol, som sedan bränns i smältugnar där råjärnet tillverkas.

Men det är inte bara träden som drabbas. Ofta tas träden från skyddade områden där ursprungsbefolkningar bor, exempelvis Awafolket, som är helt beroende av regnskogen för att överleva. Dessutom arbetar människor under slavliknande förhållanden där träkolet tillverkas. De luras till arbete, får väldigt lite betalt, har knappt tak över huvudet och tvingas andas in den smutsiga luften från träkolstillverkningen. Några av världens största biltillverkade BMW, Ford, GM och Mercedes är inblandade i den här skandalen. Med vår aktion kan de inte blunda längre.