Det finns många sätt för företag, organisationer och privatpersoner att påverka klimatet. Ett sätt är att se till investeringar och sparpengar inte läggs på fossilenergin. Tyvärr händer händer detta alltför ofta. Stockholms stad är bara ett exempel på en aktör som placerar miljoner i fossil- och oljeindustrin. 

Detta händer alltså samtidigt som 2015 ofta kallas ett ödesår för klimatet. I Paris samlas i december världens ledare för att förhandla fram ett nytt klimatavtal som ska ersätta Kyotoprotokollet när det löper ut 2020. Läget är akut och vi befinner oss i riskzonen för vad jorden klarar av.

Greenpeace arbetar för en omställning till ett samhälle som är 100% förnybart och där smutsig fossil energi och farlig kärnkraft är utfasat och historia.

En viktig del av den förändringen är att övergå från smutsiga investeringar till hållbara

Därför är det väldigt kul att se hur många som nu engagerar sig runtom i världen för att få investerare att överge sina placeringar i fossilindustrin.

Idag pågår mängder av aktiviteter över hela världen för att få fonder, kyrkor, städer med flera att sälja – divestera – sina fossila andelar. Den 13 och 14 februari är Global Divestment Days och Greenpeace är med i kampanjen - var det du med!

Bolagen är beroende av vår och allas vilja att låna dem deras möjlighet att driva sin verksamhet vidare – kapital.

2015 är inte bara ett år som kräver globala – och radikala – politiska lösningar, det är ett år som kräver djupgående ekonomiska förändringar. Det ska inte längre löna sig att satsa smutsigt.

Det är dags att divestera från fossilt och investera i förnybart!