Den finländska regeringen har gett klartecken till en ny kärnkraftsreaktor vid Bottenviken, bara 15 mil från svenska kusten. Men den nya reaktorn möjliggörs tack vare stöd från ett svenskt bolag – SSAB.

Det svenska stålbolaget SSAB är en avgörande faktor för det planerade reaktorbygget. De är en av storägarna i det finländska bolaget Fennovoima som står bakom projektet.

Mejla SSAB och få dem att lämna det finländska kärnkraftsprojektet.

SSAB investerar i finländsk kärnkraft


Kärnkraftverket i Pyhäjoki i Finland planeras att byggas med hjälp av den skandalomsusade ryska kärnkraftsjätten Rosatom, ett företag med en historia av korruption, bristande säkerhetsarbete och miljöförstöring. Om kärnkraftverket byggs kan en allvarlig olycka få förödande konsekvenser för människor och miljö i hela Bottenviken. I Sverige har nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken aktivt jobbat mot planerna.

Fennovoima har haft stora motgångar och har desperat sökt efter investerare vid sidan av Rosatom i detta högriskprojekt. Senast den 30 juni måste bolaget presentera åtminstone 60 procent finansiering av bolag från EU-länder och det är oklart in i det sista om man kommer att lyckas.

Greenpeace har träffat SSAB vid två tillfällen och bett dem att tänka om, senast den 17 juni. Dock har de än så länge inte visat någon vilja att tänka om.

Men kritiken växer. Utöver kritik från Greenpeace, har även nätverket 100% förnybart ställer sig frågande till varför man väljer att investera i rysk kärnkraft istället för svenskt förnybart.

Om SSAB lämnar projektet kan det innebära ett definitivt stopp för kärnkraftsplanerna. Därmed kan vi undanröja riskerna med ny kärnkraft och istället frigörs resurser till förnybar energi.

Du kan göra skillnad - hjälp till och skriv till de ansvariga på SSAB och uppmana dem att tänka om!