Förra veckan släppte vi en ny rapport tillsammans med en debattartikel som visar att dina och mina pengar investeras i 43 av de 100 fossila bolag i världen som släpper ut mest växthusgaser. Det är Första till Fjärde Ap-fonden, där alla som någonsin jobbat i Sverige har delar av sin pension, som har valt att investera i så många klimatvärstingar.      

Vi har tidigare skrivit remissvar kring reglerna för AP-fonderna tillsammans med flera andra organisationer. Nu pressar vi AP-fondernas styrelse för att de ska ändra sina policies och sluta investera i klimatförstörelse med våra pengar. Det borde vara självklart att pengar som staten bestämmer över investeras i linje med Parisavtalet!   

Greenpeaceaktivister besökte huvudkontoren för de fyra aktuella AP-fonderna i onsdags.

Utanför AP1, Stockholm 

Utanför AP2, Göteborg 

 Utanför AP3 och Etikrådet, Stockholm

Utanför AP4, Stockholm

Vi hoppas att AP-fonderna inser att svenska folket vill ha en pension som inte tar död på planeten.  

Tycker du att AP-fonderna ska sluta investera dina pensionspengar i klimat skadlig verksamhet? Skriv under vår namninsamling!