G20-toppmötet i Hamburg har börjat våldsamt, helt emot de fredliga principer som vi arbetar enligt inom Greenpeace. Vi är på plats i Hamburg eftersom vi känner starkt för att världens ledare måste ta sitt moraliska ansvar och gå före i klimatfrågan, och uppmuntrar världens ledare att gå före genom en utfasning av fossil energi.


G20-länderna står för tre fjärdedelar av de globala utsläppen av växthusgaser och har därmed ett stort ansvar för att vara en del av lösningen på klimatproblemen. För att ha någon chans att hindra katastrofala effekter av klimatförändringar måste fossila bränslen fasas ut så snart som möjligt. Det är denna utfasning som måste ligga högst upp på G20-ländernas agenda.

Parisavtalet var en början; nu behöver de rika länderna accelerera utvecklingen och visa vägen genom ambitiösa åtgärder på nationellt plan.

Fredlig demonstration samlade 25 000 personer i centrala Hamburg.
I söndags deltog Greenpeace i stora fredliga demonstrationer som samlade upp till 25 000 personer i centrala Hamburg för att lyfta klimatfrågan inför G20-mötet.

Vi protesterade mot koltransport i Hamburgs hamn.
Under just detta möte väljer vi på Greenpeace att uppmana världsledarna att sluta bränna kol. Mötet hålls i Hamburg, som har en av Europas största kolhamnar. Det är därför Greenpeace förra söndagen, förutom demonstrationerna, gjorde en aktion mot ett kolfartyg på väg in i Hamburgs hamn. Tyskland måste skynda på utfasningen av kol för att bli trovärdiga i sitt klimatarbete.

De gamla argumenten för att stanna kvar i den omoderna fossila industrin håller inte längre. En ny rapport från Greenpeace visar att den förnybara energin kommer vara den billigaste energin i G20 länderna redan 2030.

Klimatfrågan är viktigare än någonsin för G20-länderna nu när Donald Trump och USA valt att lämna Parisavtalet. De övriga – ”G19” – måste positionera sig tydligare.

Det är dags för Planet Earth First!