Sandra LambornSverige har idag några av Europas äldsta kärnkraftsreaktorer. Två av dessa finns i Oskarshamn och har redan passerat sin förutbestämda pensionsålder. Dessa reaktorer har länge belastats av en rad driftproblem som både innebär kraftigt nedsatt kapacitet och förhöjda säkerhetsrisker. 

Kärnkraft som energikälla innebär enorma risker för människa och miljö, risker med konsekvenser som vi bevittnat flera gånger under historiens gång, risker som ökar dramatiskt i takt med reaktorernas åldrande.

Som boende i Sverige är jag djupt oroad över riskerna som Strålsäkerhetsmyndigheten och miljöminister Lena Ek utsätter människor och miljö för genom att tillåta fortsatt drift av reaktorer vars pensionsdatum passerat. Därför är jag delaktig i en aktion som Greenpeace utför idag, med budskapet att det är hög tid att pensionera Sveriges utdaterade kärnkraftsreaktorer.

Hoten som omger kärnkraft är något som angår oss alla, och då myndigheter och politiker inte visar på större handlingskraft när det gäller att stänga ner reaktorer vars bäst före-datum passerat, menar jag att det är vår plikt att sätta ner foten och överräcka pensionsbeskedet till de gamla reaktorerna.

Strålsäkerhetsmyndigheten fastslog i ett granskningsbeslut från 2012 att OKG, företaget som driver Oskarshamns kärnkraftverk, ”brister i säkerhetsarbetet” vilket har resulterat i ”negativa konsekvenser för djupförsvaret”. Att ett företag som inte bara driver kärnkraftsreaktorer utan också gamla sådana inte visar på större tillförsikt och ansvar vad gäller säkerhet och riskbedömning, ser jag som ett direkt hot mot vår säkerhet.

När vi idag går in på området kring Oskarshamns kärnkraftsverk gör vi det med ett tydligt budskap: Låt utdaterade kärnkraftsreaktorer gå i pension och satsa istället på förnybara energikällor!

- Sandra Lamborn

Läs mer om kärnkraftskampanjen