I fredags föll domen för de 20 aktivister som i somras deltog i aktionerna mot Cairns riskabla oljeborrningar utanför Grönland. Aktivisterna lyckades stoppa borrningarna i flera dagar och la stor press Cairn  Energy att offentliggöra bolagets beredskapsplan för borrningarna. Beredskapsplanen är alltås den plan som ska träda i kraft om det sker en olycka eller ett oljeutsläpp, och Cairns hade i motsats till Arktiska rådets rekommendationer hemlighållit planen i över ett år. Domaren sänkte de föreslagna bötesbeloppen kraftigt för samtliga aktivister.

Aktivister på väg till oljeriggen Leiv Eiriksson.

Men för lite över en månad sedan – efter Greenpeace-aktionerna – offentliggjorde den grönländska regeringen, Naalakkersuisut, beredskapsplanen och därmed kan alla äntligen se hur stor risk Cairn utsätter den grönländska miljön för.  Det är som vi fruktade – en orimligt stor risk.

Enligt beredskapsplanen räknar Cairn med att kunna samla upp 10-20% av oljan. Resten ska antingen brännas eller lösas upp av kemikalier – både metoderna är ineffektiva i Arktis och skadliga i sig själva. Den arktiska miljön är otroligt sårbar, och oljan kommer att stanna i det kalla vattnet under lång tid framöver. Därför är det extra viktigt att i Arktis kunna hantera oljeutsläpp – och det kan man inte om man följer vad som står i Cairns plan.

Mina internationella kollegor har tillsammans med oljeexperten Richard Steiner gjort en samlad analys av beredskapsplanen som kan läsas här http://www.greenpeace.org.uk/document/cairn-analysis.

Så även om domen har fallit är allt ännu inte avgjort. Alla kan nu med egna ögon se hur stor katastrofen kan bli om det blir ett oljeutsläpp från Cairns borrningar, men oljebolaget fortsätter sin hänsynslösa jakt på det svarta guldet. Och de har nya planer att borra igen nästa år.

Vi  fortsätter naturligtvis att göra vad vi kan för att stoppa borrningarna. Och jag hoppas verkligen att Naalakkersuisut tänker om innan man igen ger oljebolag tillstånd att borra i grönländska farvatten – och därmed utsätter både den grönländska miljön och fiskerinäringen för en stor och orimlig risk.