Greenpeace avslöjar nya bevis på hur de så kallade "hållbara" palmoljebolagen är den drivande kraften bakom de stora skogsbränder som har härjat i Indonesien de senaste månaderna.

den 20 november 2015 Crime scene in Indonesia

Haze crisis in Central Kalimantan © Greenpeace / Ardiles Rante

 

Vår undersökningen visar att företag med anknytning till skogsbränder levererar palmolja till internationella och nordiska marknader via Wilmar International, IOI Loders Croklaan och Golden Agri Resources, som under senare år åtagit sig att sluta skövla regnskog för att producera palmolja.

Medan du läser detta brinner fortfarande Indonesiens regnskog utom kontroll. Men situationen är inte ny. Sedan 1990 har en fjärdedel av Indonesiens skogar förstörts och nästan en femtedel av orangutangernas livsmiljö har förlorats. Varje år dör mer än 100 000 människor i förtid av den giftiga luften och tusentals familjer tvingas att flytta från sina hem när bränderna komma närmare. Ohållbara metoder av palmolje- och pappersföretag är den främsta orsaken till katastrofen.

En undersökningen av Greenpeace visar att palmolje- och pappersmassaindustrin är de största bovarna i dramat. Deras mål är att öppna upp mer regnskog och torvmarker för att producera palmolja och pappersmassa. Vårt forskarteam undersökte tre plantageområden i västra och centrala Kalimantan (Indonesiska Borneo) där stora bränder registrerades under 2015. I samtliga fall följdes bränderna av omfattande skogsskövling och dränering av torvmarker.

De plantage som Greenpeace granskade ägs av IOI-gruppen, Bumitama Group och Alas Kusuma gruppen, som är medlemmar i det ledande hållbarhetsorganet för certifiering av palmolja: Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Det väcker återigen fråga: Är certifiering nog att göra palmoljeindustrin i Indonesien mer hållbar? Bevisen vi har hittat pekar tydligt på att så är inte fallet.

Vi fann också att palmolja från dessa plantager levereras till den internationella och den nordiska marknaden genom handlare som Wilmar International, IOI Loders Croklaan och Golden Agri Resources. Dessa företag har åtagit sig att sluta köpa palmolja från regnskog och torvmarksområden, men återigen tas de på nu på bar gärning för skogsskövling. Vad händer här? Bolagen har helt klart misslyckats med att göra sina hemläxor och leverera vad de lovat!

Tyvärr köper fortfarande svenska företag denna palmolja, i tron att deras leverantörer faktiskt har gjort det rätta, och att deras produkter är fria från smutsig palmolja. Den sorgliga verkligheten är att det fortfarande en lång väg att gå, och företagen måste göra ordentliga kontroller ner till den lokala plantagenivån. De kan inte lita på alla uppgifter leverantörerna lämnar och de måste sluta köpa från de företag som förstör regnskogar och torvområden.

Nu är det dags att se till att alla fina löften blir en realitet i verkligheten. Endast ett totalt branschomfattande förbud mot att skövla skogarna och torvmarker kan stoppa förstörelsen och förhindra ytterligare förluster av biologisk mångfald och minska Indonesiens utsläpp av växthusgaser. Kan svenska företag klara utmaningen och sluta köpa palmolja från problematiska leverantörer?

Det hoppas jag verkligen. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Stöd den globala rörelsen för att stoppa bränderna och förstörelse av regnskog och torvmark i Indonesien.

Skriv på här:

Greenpeace tar inte emot pengar från företag eller regeringar. Vårt arbete för att bekämpa den globala uppvärmningen och skydda våra hav och skogar finansieras helt och hållet av gåvor från personer som du.

Klicka här för att ge en gåva.