Det har kallats “ett brott mot mänskligheten av gigantiska proportioner, “den största naturkatastrofen på 21 år”, och nyligen “ den största miljökatastrofen just nu.” I augusti började bränderna spridas. De anläggs för att bana väg för nya plantager, en praxis som har pågått i decennier. I år har dock väderfenomenet El Nino lett till extrem torka, vilket gör att det brinner mycket lättare och giftig rök blir kvar längre och sprids i större omfattning. För att göra saken ännnu värre härjar den största delen av bränderna nu på torvmarksområden, som är den största naturliga lagringen av kol. Det som sker nu är en katastrof, och flera provinser i landet befinner sig i ett akut nödläge. Under de sista dagarna har koldioxidutsläppen från bränderna varit större än hela den amerikanska ekonomin.

 

den 3 november 2015

Barn leker omgivna av rök. 500 000 personer har drabbats av akut andnöd sedan bränderna startade.

 

Bränderna i Indonesien bara fortsätter, stora evakueringar är nu igång, och det tycks inte finnas något slut på katastrofen som pågår."Bovarna"i dramat är de stora företag,som i åratal har skövlat regnskogen och torvmarker för att producera palmolja och pappersmassa. De måste nu ta sitt ansvar och jobba dygnet runt för att stoppa bränderna, bygga kanaler och brandgator, alla resurser måste sättas in för att stoppa bränderna. Bränderna och röken kommer bara fortsätta så länge dessa företag fortsätter att ödelägga torvmarkena och skövla regnskogen, och ansvariga myndigheter fortsätter att blunda för konsekvenserna. Men det finns möjligheter att stoppa denna tragedi.

Här är fyra förslag på vad som kan göras

1. Sluta med skogskövlingen

Att stoppa skogsskävlingen är något av det enklaste och mest kostnadseffektiva som kan göras för att stoppa klimatförändringarna. Bara i år uppskattas kostnader för att hindra bränderna till 14 miljarder dollar. Alla företag som producerar palmolja och pappersmassa, och andra råvaror, måste omedelbart sluta skövla skogen och annan verksamhet på torvmarkerna. De måste övervakas så ingen farlig och illegal verksamhet förekommer, och tvingas ta sitt ansvar.

2. Reparera och återställ de förstörda områdena

den 3 november 2015

En brandman kämpar för att släcka bränden i områden där organgutanger bor i Kapuas, Borneo, Indonesien © Ardiles Rante / Greenpeace

......
Förra året lovade indonesiens president Jakowi att skydda torvmarksområden, och visade sin solidaritet genom att vara med och fyllde igen en kanal  för att stoppa torrläggningen av torvmarker på Sumatra. Intressant nog, har just detta område klarat sig mycket bra från årets bränder. Förra veckan, upprepade presidenten samma löfte, och manade till stopp för nya licenser för att producera palmolja och andra produkter i torvmarksområden. Det skedde efter det att minst tio personer dött efter andningsproblem av röken. Det är på tiden att President Jakowi håller sitt löfte! Att tillföra vatten på nytt till torvmarksområden och andra åtgärder för vattenförvaltning kan reducera risken för skogbränder – en lösning Greenpeace har föreslagit i många år.

3. Vi vet vad du gjorde förra sommaren...och vi kan bevisa det

 
den 3 november 2015

Karta över de områden där elden härjar. © Greenpeace

 

Forskare från Greenpeace har bevis för att 112 000 skogsbränder inträffat mellan 1 augusti till 26 oktober 2015. Fyrtio procent har skett inne på områden där den indonesiska regeringen gett tillstånd för att producera palmolja eller pappersmassa. Det är många företag som är involverade, men våra undersökningar visat att det företag som är mest förknippat med bränderna är Asia Pulp & Paper, vilket är det största företage i indonesien med en lång historia av skogsavverkning bakom sig. Dessutom det enda företag som har visat kartor över vilka områden de verkar på. Regeringen har nekat Greenpeaces förfrågan att offentlighetsgöra kartor över alla områden som är utdelade till palmolje- och pappersmassa företag. Och de andra företagen har gett ut väldigt lite information om vilka områden de verkar på, vilket gör att man börjar fundera - vad är det de vill dölja?

4. Bekämpa branden - genom samarbete

den 3 november 2015

Ursprungsbefolknigens by ligger vid floden och röken som omger dem är tjock, Indonesia © Ardiles Rante / Greenpeace

 

Det enda sättet som vi kan stoppa bränderna är att stoppa skövlingen av Indonesiens regnskogar. Greenpeace kräver att företag och producenter av palmolja och pappersmassa går samman och enas om ett förbud mot fortsatt skogskövling och torrläggning av torvmarkområdena i Indonesien. Om företagen har makt att ödelägga världens skogar, har de också makt att rädda dem.

Vill du hjälpa till att stoppa bränderna. Skriv på vårt upprop här och hjälp oss sprida i sociala medier #StopTheHaze

Erika Bjureby, skogsansvarig för Greenpeace Norden.