Huvudtemat för den första Riokonferensen var ”hållbar utveckling” och årets modeord är ”grön ekonomi”. Men en ekonomi som baseras på kärnkraft, olja, kol, GMO, giftiga kemikalier, överexploatering av våra skogar och hav kommer aldrig kunna bli varken hållbar eller grön. Målet kan inte vara oändlig tillväxt. Istället måste vi respektera de ekologiska gränser som planeten sätter. Just nu går omställningen för långsamt och den kommer inte skyndas på som ett resultat av Rio-mötet.

När ordförandelandet Brasilien nu ska presentera ett mer eller mindre färdigt dokument ser det mörkt ut. Ett talande exempel är att av den senaste versionens 283 paragrafer började endast åtta stycken med ”we commit”. Det finns en hållbar lösning på energiefterfrågan, investeringar i hållbara tekniker ökar, vi kan få ett stopp på avskogningen och alla kan få mat på bordet om bara det finns en vilja hos världens regeringar att se till att det blir så. Trots möjligheterna verkar nu världens ledare följa en väg mot fortsatt förorening och förstörelse. Ofattbart…

Hoppet för den sista frågan där Rio-mötet skulle kunna nå framgång, en räddningsplan för världshaven, släcktes under natten. Den blev sliten i stycken av USA, Kanada, Ryssland och Venezuela, som motsätter sig ett FN-avtal om skydd och förvaltning av världshaven. Områden som borde tillhöra hela mänskligheten.

Jag brukar alltid bli uppmanad att lyfta fram den positiva vinkeln. Den här gången är det svårt. Att inte berätta att det går åt fanders är att ljuga folk mitt upp i ansiktet.

Kanske kan den svenska regeringen i alla fall ge mig en del av hoppet tillbaka och faktiskt genomföra de frågor som de har drivit under förhandlingarna även på hemmaplan. Ett avskaffande av subventioner till fossila bränslen och ett bättre marint skydd vore en bra början.