Den förnybara energins subventioner anses ofta bland de mer liberala krafterna utgöra ett hot mot en rättvis marknad, där alla energislag ska verkar på samma grunder.

Men hur ser då kärnkraften ut, är den verkligen fri från subventioner?

Enligt en nyhetsartikel publicerad den 2 april 2013 i internet-tidningen ”nyheterna.net” säger kommunikationschefen vid Eon-kärnkraft Torbjörn Larsson, att Eon har en ansvarsförsäkring på 12 miljarder kronor vid en eventuell olycka på Oskarshamns kärnkraftverk, och om detta inte skulle räcka har även staten garanterat ytterligare 3 miljarder kr.

Frågan är, räcker dessa garantier för att täcka kostnaderna?

Kostnaderna för hela kärnkraftsolyckan vid Fukushima uppskattas enligt The Japan Center for Economic Research att uppgå till uppemot 1 500 miljarder kronor. Eftersom skulderna i företaget vida översteg tillgångarna som fanns tillgängligt hos TEPCO (operatören vid Fukushimas kärnkraftverk) gick den japanska staten in och nationaliserade företaget i augusti 2012. Enligt Greenpeace rapport Fukushima Fallout har den japanska staten hittills injicerat ca 280 miljarder kronor i företaget för att hålla TEPCO flytande och godkänt cirka 224 miljarder kronor av statligt stödda finansieringar för att kompensera katastrofens offer.

Frågan återstår: är kärnkraften subventionerad genom sina låga ansvarsförsäkringar?

Skillnaden mellan de 15 miljarder kronor som Oskarshamns kärnkraftverk är försäkrade för och den uppskattade kostnaden för Fukushimaolyckan på 1 500 miljarder kronor är hisnande.

Vad skulle då hända om kärnkraftsindustrin fick stå för de verkliga kostnaderna för en eventuell olycka?

Kommunikationschef Torbjörn Larsson vid Eon sammanfattar det bra själv: ”Med tanke på hur premiekostnaden för en sådan försäkring skulle stiga vore det omöjligt att i fortsättningen driva kärnkraftverk”.

Den svenska kärnkraften är alltså indirekt subventionerad genom de låga ansvarsförsäkringarna, då detta medför att kärnkraften inte verkar på samma grunder som de resterande energislagen kan dinosaurierna stå inför en paradox, - kärnkraften kan utgöra ett hot mot en rättvis marknad.

Henrik Appel, praktikant på Greenpeace